Dela denna artikel

Masshantering i Bokföring från kontoutdrag

Bokföring

Masshantera är ett hjälpmedel som underlättar när du har flera liknande transaktioner som ska hanteras på ett och samma sätt. Masshantera ger dig möjlighet att markera flertalet transaktioner i din “Att göra-lista“, därefter kan du hantera allihop på en gång. Detta kan vara användbart om du exempelvis arbetar med swish-transaktioner eller hanterar dagskassor. Masshantera effektiviserar ditt arbete och besparar dig flera repetitiva moment, snabbt och enkelt!

När du markerat flera transaktioner så kommer en sammanfattning visualiseras till höger i vyn. När du markerat alla de transaktioner du vill hantera klickar du påFortsätt.

Obs! Vissa transaktioner kan vara utgråade, det beror på att de ej är valbara när du hanterar flera transaktioner samtidigt. Du kan inte masshantera transaktioner som avser kreditposter eller transaktioner i annan valuta än SEK. Transaktionerna behöver också ha utförts från samma transaktionskonto, och du kan endast välja att antingen hantera inbetalningsposter eller utbetalningsposter när du masshanterar. För masshantering och skapa verifikat, krävs det även att transaktionsdatum är samma på samtliga affärshändelser. 

I nästa steg kommer du att kunna välja vilket hanteringssätt du vill använda för dina valda transaktioner, initialt kommer du kunna använda dig utav hanteringssättet Koppla verifikat och Skapa verifikat.

Till höger i vyn ser du hela tiden en sammanfattning av transaktionerna du valt, och du har möjlighet att själv välja om du vill se alla transaktioner du valt i en lista eller endast se en sammanfattning.

I hanteringssättet Koppla verifikat har du som vanligt möjlighet att filtrera ditt urval för vilka verifikat som visas, det som skiljer är att när du masshanterar transaktioner kan du endast välja ett verifikat att koppla mot. När du valt vilket verifikat du vill koppla transaktionerna mot så klickar du på Koppla

I hanteringssättet Skapa verifikat behöver du först ange en beskrivning för verifikatet och sedan gå vidare genom att ange ett eller flera motkonton för transaktionerna. 

När du skapar verifikatet kommer summeringen att anges på en rad i Skapa verifikat-vyn för en effektiv hantering, och när du sedan väljer att bokföra verifikatet kommer respektive transaktion generera en rad mot det bokföringskonto som är angivet för att spegla ditt bankkonto, exempelvis 1930.

Fick du den hjälp du sökte?