Leverantörsfakturaattest - Generella inställningar

Bokföring

Här beskriver vi de olika inställningarna du kan göra i programmet när du ska arbeta med Leverantörsfakturaattest.

Klicka på Inställningar som du hittar längst upp till höger i programmet, välj Leverantörsfakturor och sedan Leverantörsfakturaattest - Generella inställningar.

Film: Generella inställningar & notiser

Kopiera länk hit

Här finns det möjlighet att ställa in hur du ska jobba med attest. De olika valen som finns är Ingen, Enkel attest och Attest via attestflöde, se förklaring nedan.

Vill du inte arbeta med attestering så kan du ändå välja om fakturan ska betalattesteras, och om du vill kunna prioritera fakturor för betalning.

Betalattest
Aktiverar du betalattest innebär det att alla leverantörsfakturor måste attesteras innan du kan bokföra en betalning eller skapa/skicka en betalfil. En bokförd faktura kan alltså inte bli del-/slutbetald innan den attesterats om du använder dig utav betalattesten.

Prioritera betalning
Att prioritera betalningar innebär att det går att markera de fakturor som bör betalas i första hand. Den används om det är olika personer som attesterar och betalar fakturorna, t.ex. kan ekonomichefen prioritera vilka fakturor som ekonomiassistenten ska betala i första hand. Funktionen kan vara användbar när företag har likviditetsbrist.

Enkel attest

Kopiera länk hit

Enkel attest innebär att användare som inte har behörighet att bokföringsattestera fakturor endast kommer kunna välja Spara när en ny leverantörsfaktura läggs upp. Fakturan kan alltså först bokföras när en användare med licens för Bokföring som har behörigheten Attestera (vid Enkel attest) har attesterat den. För detta alternativ behövs ingen licens för Leverantörsfakturaattest.

Attest via attestflöde

Kopiera länk hit

Attest via attestflöde innebär att du kan lägga upp egna attestflöden och gör även fler inställningar valbara.

Bokför fakturan vid slutattest
Här väljer du om fakturan ska bokföras med automatik vid slutattest.

Konto för under attest/Ej bokförda levfakturor i rapporter
Ange vilket konto som ej bokförda leverantörsfakturor i rapporter ska visas på. Här kan du läsa mer om hur dessa fakturor kommer att synas på rapporterna ‍‍.

Tillåt attestanter att lägga till attestanter
Här väljer du om användare med rollen Attestant ska få tillgång att lägga till attestanter i ett attestflöde. 

Tillåt attestanter att flytta attest
Här väljer du om användare med rollen Attestant ska få tillgång att flytta attest inom ett redan befintligt attestflöde. Detta kräver licens för Leverantörsfakturaattest.

Här hittar du mer information om hur du skapar egna attestflöden ‍‍.

Massbearbeta attestflöden

Kopiera länk hit

Massbearbeta attestflöde innebär att du kan ändra alla dina uppsatta flöden utan att behöva gå in på dem ett och ett. Det är ett verktyg som hjälper dig att effektivt hantera eller byta ersättare eller användare som har slutat eller fått en ny roll. Genom att hålla attestflödena uppdaterade enligt företagets attestregelverk minskar risken för att fakturor fastnar i attesthanteringen och därmed inte betalas i tid.
Genom att massbearbeta kan du :

 • Lägga till ersättare för en viss förutbestämd period.
  Exempelvis vid semestertider, långtidssjukskrivningar eller tjänstledighet

 • Byt ut ersättare
  Exempelvis när en ersättare, såsom en vikarie, ska bytas ut till en ny vikarie.

 • Ta bort ersättare
  Exempelvis när en vikarie slutar tidigare än planerat.

 • Byt attestant
  Exempelvis när en attestant slutar och ska ersättas med en ny attestant

 • Ta bort attestant
  Exempelvis när attestant slutar och inte ska ersättas av en annan person.

Fick du den hjälp du sökte?