Skapa nytt attestflöde

Bokföring

Standardflöde

Kopiera länk hit

I samband med att du under Inställningar - Leverantörsfakturor - Leverantörsfakturaattest Generella inställningar aktiverar attest via attestflöde kommer ett standardflöde att läggas upp. Standardflödet innehåller enbart administratören men om du vill kan du ändra och lägga till egna attestanter. Däremot kommer inte benämningen på standardflödet att ändras. Det går inte heller att radera standardflödet.

Vid skapandet av en leverantörsfaktura med en leverantör eller referens som inte är kopplad till något specifikt attestflöde så kommer alltid standardflödet att väljas.

1. Skapa nytt attestflöde

Kopiera länk hit

Väljer du attesthanteringen Attest via attestflöde så kan du lägga upp dina egna attestflöden. Det gör du genom att klicka på knappen Skapa nytt i de generella inställningarna för leverantörsfakturaattest.

2. Koppla attestflödet till leverantör eller referens

Kopiera länk hit

Här ger du attestflödet en benämning och väljer om du vill att detta flöde ska kopplas samman med automatik varje gång du får en faktura ifrån en viss leverantör och/eller varje gång en viss referens är angiven på fakturorna.
I exemplet nedan kommer alltså attestflödet "Telefonflöde" anges varje gång en faktura från leverantören Telenor Sverige AB registreras. 

3. Välj attestanter

Kopiera länk hit

Ange sedan vilka användare som ska ingå i ditt attestflöde. Ordningen i attestflödet bestäms av vilken rad som användaren väljs in på. Översta raden är först i attestflödet och användaren på den sista raden står för slutattesten.

Vill du ändra ordningen mellan användarna i ett attestflöde kan du enkelt ta tag i pilsymbolen ute till höger på en rad och dra och släppa användaren där du vill att hen ska vara.

4. Beloppsgräns

Kopiera länk hit

Du kan välja att en användare alltid ska attestera, eller endast attestera över ett specifikt belopp. Anger du ett belopp på en attestant så kommer denna användare endast att vara med i attestflödet om fakturan överstiger det angivna beloppet.

Har du en användare som aldrig ska få slutattestera fakturor över ett visst belopp sparar du istället beloppsgränsen på den aktuella användaren under Administrera användare som du hittar genom att klicka på ditt företagsnamn uppe i programmets högra hörn.

5. Ersättningsattestant om ordinarie är frånvarande

Kopiera länk hit

Det finns också möjlighet att lägga in en ersättare för en eller flera olika attestanter i ett attestflöde, om personen ifråga till exempel skulle vara på semester eller bli sjukskriven. Då anger du vilken period ersättaren ska attestera i det aktuella attestflödet. Observera att även ersättaren behöver ha behörighet för attest. 

Klicka på Spara. Från och med nu kommer alla fakturor från aktuell leverantör att ingå i detta attestflöde. 

Fick du den hjälp du sökte?