Leverantörsfakturaattest - Notiser

Bokföring

Det finns möjlighet att få notiser i form av en programnotis, via e-post och som sms, när det finns en leverantörsfaktura att attestera. Programnotiser kommer alltid att skickas ut, e-post och sms är valfritt. Sms-notiserna kostar 1 krona/sms.

Inställningar på användaren

Kopiera länk hit

Ange mobilnummer

För att göra det möjligt för en användare att kunna få notiser som sms måste du först ha angivit ett mobilnummer på användaren. E-post är ett obligatoriskt fält så det kommer alltid att finnas. För att lägga till ett mobilnummer på en användare klickar du på ditt företagsnamn uppe i högra hörnet, välj sedan Administrera användare ‍ och klicka på den användare som ska få notiserna.

Ge behörigheter för sms och e-post

Gå till behörigheterna för Leverantörsfakturaattest under Administrera användare och ge aktuell användare behörigheterna Aktivera sms-notiser och/eller Aktivera e-postnotiser.

Inställningar för notiser

Kopiera länk hit

Gå sedan vidare till inställningarna, kugghjulet uppe till höger, och välj Leverantörsfakturaattest - Notiser.

Notiser till administratörer

Notis vid utebliven attest
Här ställer du in om administratören ska få notiser när en attestant inte godkänt en faktura. Du får då välja efter hur många dagars utebliven attest notisen ska skickas. Har en faktura legat för attest hos en användare i mer än det antalet dagar du angivit i inställningarna kommer alltså alla som har rollen administratör att få en notis om att fakturan fortfarande inte har attesterats.

Notis när fakturan förfaller inom kort
Du kan även välja att det ska skickas en notis till administratörerna när en faktura förfaller inom kort. Du får då välja hur många dagar innan fakturans förfallodag notisen ska skickas ut. 

Notiser till attestanter (e-post/sms)

Skicka notiser
Här ställer du också in när notiserna ska skickas ut till attestanter, via e-post eller som sms. Du kan ställa in om de ska skickas ut omgående eller vid en specifikt angiven tid. Väljer du "Omgående" kommer attestanterna att få en notis så fort de fått en ny faktura som de ska attestera. Om du istället väljer "Vid angiven tid" kommer attestanterna att få en notis som kan innehålla information om att de har flera fakturor att attestera. 

Påminnelsenotis
Det går även att ställa in när en påminnelse ska skickas ut och vilket intervall det ska vara mellan påminnelserna.

Notiserna som skickas ut via e-post innehåller länkar som som skickar dig vidare till programmet.

Notiserna som skickas ut via sms fungerar endast som en påminnelse och en upplysning om att attestanten har leverantörsfakturor att attestera.

Film: Generella inställningar & notiser

Kopiera länk hit
Fick du den hjälp du sökte?