Behörigheter i Fortnox Leverantörsfakturaattest

Bokföring

Företagets programadministratör eller systemadministratör ‍ har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.
Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare i programmet. 

Tilldela behörigheter

Kopiera länk hit

Klicka på ikonen för Leverantörsfakturaattest vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörigheter. 

Aktivera SMS-notiser: Då skickas ett sms ut när man har en faktura att hantera.

Aktivera e-postnotiser: Då skickas ett mail ut när man har en faktura att hantera

Inställningar: Med denna behörighet kommer användaren åt inställningarna för leverantörsfakturaattest och ger tillgång till att sätta upp attestflöden.

Visa kontosaldo: Denna företagshemliga information visas för användaren om kontosaldo är påslaget på leverantörsfakturor.

Korrigera leverantörsfakturor: Endast editerbart för rollen Attestant, det vill säga alltid ikryssad för Administratör.
Denna behörighet innebär att följande fält ska gå att redigera inne på en leverantörsfaktura:

 • Fakturadatum

 • Förfallodatum

 • OCR

 • Fakturanummer

 • Kostnadsställe

 • Projekt

 • Er referens

Raderna:

 • Konto (ej de låsta raderna leverantörsskuld & moms)

 • Kostnadsställe

 • Projekt

 • Transaktionsinfo

 • Debet/kredit

 • Observera att konteringsradernas konto och summa får omfördelas och momsen får ändras men totalbeloppet får inte ändras.


Slutattestera attestflöde i förtid: Ger användare med rollen administratör rätt att hoppa över senare attestanter i flödet, genom knappen Attestera.

Administratör: Rättigheter att styra över attestflöde på leverantörsfakturor under attest, kan redigera allt på leverantörsfakturorna.

Attestant: Kan enbart hantera leverantörsfakturor som ligger på sig själv.

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen. 

Rapporter och Register/Övrigt

Kopiera länk hit

I samband med att du sparade behörighetsinställningarna fick du frågan om användaren också ska få tillgång till de rapporter och register som tillhör programmet. Svarade du ja på den frågan så har användaren fått behörigheter till rapporterna och registren.

Om du svarade nej kan du i efterhand klicka på ikonerna i kolumnerna och lägga till behörigheterna för rapporter och register i de program som användaren har behörighet för.

Under Register/Övrigt finns även några ytterligare behörigheter som inte har med register att göra; Anonymisera räkenskapsår, Hantera borttagna användare, Radera behandlingshistorik, Kreditupplysningar och Inställningar för bevakning.

Läs mer här: 

Behörigheter Gemensamt - Rapporter ‍ 

Behörigheter Gemensamt - Register/Övrigt

Fick du den hjälp du sökte?