Dela denna artikel

Visa leverantörsfakturor under attest i rapporter

Bokföring

När du har ställt in att du arbetar med Attest via attestflöde kommer inga leverantörsfakturor att kunna bokföras förrän de slutattesterats. Vill du ändå att dessa fakturor ska visas i rapporterna har du möjlighet att välja det när du skriver ut dem.

I inställningarna under Leverantörsfakturaattest - Generella inställningar väljer du vilket konto du vill att de fakturor som är under attest ska hamna på. Beroende på om du lägger in ett balanskonto eller ett resultatkonto så ser du detta konto på respektive rapport.


När du sedan väljer att skriva ut en rapport ifrån programmet så kommer du att finna en ny bockruta Visa Under attest/Ej bokförda levfakturor.

När du skriver ut din balansrapport eller resultatrapport så kommer även fakturorna under attest att finnas med om du har markerat att även visa dem. Kontona kommer då att vara märkta med ett P för Preliminär.

Här ovan syns ett exempel på en balansrapport. Då jag i inställningarna har ett balanskonto ser jag på min balansrapport det konto som är inlagt, nämligen "2448", Ej reskontraförda leverantörsskulder markerat med P. Värdet på ej reskontraförda leverantörsskulder anges alltid exklusive moms. Den preliminära ingående momsen specificeras på konto "2641P" och den preliminära leverantörsskulden visas på "2441P" . På konto "2441P" ser du alltså en summering av vad som finns på "2448P" och "2641P". På en resultatrapport kommer endast det resultatkonto som är inlagt i inställningarna att synas och vara märkt P, för preliminär.

I samband med att du ska skapa en momsrapport så kommer det att göras en kontroll på om det finns leverantörsfakturor som ligger Under attest och varna för detta. "Det finns ej bokförda kund- och/eller leverantörsfakturor i aktuell period, och momsrapporten kan därför inte bokföras".

Det är enbart på balans- och resultatrapporten som du kommer att se vad som preliminärt har bokförts på de olika kontona men även när du skriver ut en reskontralista, en förfallolista, leverantörsstatistik och en likviditetsrapport kommer du att ha möjlighet att välja om du vill att även de fakturor som är under attest ska tas med i rapporten.

Fick du den hjälp du sökte?