Dela denna artikel

Inställningar - Periodiseringar

Bokföring

Vill du kunna periodisera dina verifikationer, leverantörsfakturor eller kundfakturor behöver du först aktivera stöd för periodiseringar i inställningarna som du hittar under kugghjulet uppe i högra hörnet.

Klicka sedan på Bokföring - Periodiseringar,alternativt Fakturering - Periodiseringar. Vill du kunna periodisera dina verifikationer, leverantörsfakturor eller kundfakturor behöver du först aktivera stöd för periodiseringar i inställningarna som du hittar under kugghjulet uppe i högra hörnet. Klicka sedan på Bokföring - Periodiseringaralternativt Fakturering - Periodiseringar.
Om du vill ha en minimigräns på hur litet belopp som ska kunna periodiseras så anger du det i fältet Minsta periodiseringsbelopp (SEK). Du väljer även vilket bokföringsdatum som periodiseringen ska utföras på. 

Vill du kunna periodisera inklusive moms måste du aktivera det här. Du väljer även i vilken verifikationsserie periodiseringsverifikaten ska hamna samt vilka konton du vill ska vara förvalda när du skapar en periodisering. Avsluta med att Spara

Fick du den hjälp du sökte?