Periodisera kundfaktura

Fakturering

I denna artikel kommer du att lära dig hur man periodiserar en kundfaktura för att bättre matcha intäkter och kostnader i rätt redovisningsperiod.

Du kan använda funktionen Periodisering när du arbetar med kundfakturor för att få en mer rättvisande fördelning av dina intäkter. Inställningar - Periodiseringar‍ .

Klicka på Fakturering i huvudmenyn och sedan på knappen Skapa ny. Ange kund, fakturadatum samt vilka artiklar som ska faktureras. För att lägga till periodiseringen på fakturan klickar du på verktyget Periodisering som du hittar uppe till höger.

Observera att du inte kan periodisera en faktura som redan är bokförd.

Då öppnas rutan för periodisering, i denna ruta fyller du i önskad information kring hur du önskar att periodiseringen ska läggas upp.

Du skriver in period, vilken frekvens det ska vara på periodiseringarna och ändrar periodiseringsbeloppet om det inte är så att det är fakturans totalbelopp som ska periodiseras. Välj in ditt periodiseringskonto, och ditt intäktskonto.

Benämningen på periodiseringen kommer automatiskt att bli "Periodisering av kundfaktura ..." och det aktuella fakturanumret. Vill du ändra till en annan benämning kan du göra det i detta fältet periodiseringsverfikation.

När du är färdig med periodiseringen klickar du på Lägg till. Nu har du skapat en periodisering på din kundfaktura och får då upp en ikon på kundfakturan som visar att den kommer att periodiseras, samma ikon hittar du även i kundfakturalistan.

Genomför periodisering

Kopiera länk hit

När du vill genomföra dina periodiseringar klickar du på Bokföring i huvudmenyn. Välj sedan fliken Periodisering. Här får du en överblick över samtliga registrerade periodiseringar, både de som är genomförda, de som inte är det och de som tagits bort. (Du måste ha Behörighet till Fortnox Bokföring för att kunna utföra periodiseringar.)

För att genomföra en periodisering markerar du bockrutan längst ut till vänster på raden och klickar sedan på knappen Utför nere till höger. En bokföringsverifikation skapas och hamnar i serien för periodiseringar i verifikationslistan.

Du ser tydligt vilka verifikationer som periodiseras genom periodiseringssymbolen som visas längst ut till höger på verifikationsrader.

Fick du den hjälp du sökte?