Periodiseringar

Bokföring

Periodisering innebär att utgifter ska kostnadsföras under den period då varan eller tjänsten förbrukas, liksom att inkomster ska tas upp som intäkter under den period då de faktiskt intjänas, även om betalningen i praktiken genomförs under en annan period.

Ett exempel på en utgift som kan periodiseras är om företaget har en månadshyra för lokaler, men fakturan betalas kvartalsvis i förskott. Du kan periodisera fakturan så att kostnaden bokförs med en tredjedel per månad i tre månader, kostnaden redovisas alltså på perioden den avser, trots att betalning redan skett, vilket ger ett mer rättvisande resultat för den aktuella perioden.

Inställningar för periodisering

Kopiera länk hit

För att kunna arbeta med periodiseringar i Fortnox behöver du först aktivera funktionen under Inställningar, kugghjulet uppe till höger. Välj Bokföring eller Fakturering - Periodiseringar

Om du vill ha en minimigräns på hur litet belopp som ska kunna periodiseras så anger du det i fältet Minsta periodiseringsbelopp (SEK). Du väljer även vilket bokföringsdatum som periodiseringen ska utföras på. 

Vill du kunna periodisera inklusive moms måste du aktivera det här. Du väljer även i vilken verifikationsserie periodiseringsverifikaten ska hamna samt vilka konton du vill ska vara förvalda när du skapar en periodisering. Avsluta med att Spara

Genomför periodisering

Kopiera länk hit

När du vill genomföra dina periodiseringar klickar du på Bokföring i huvudmenyn. Välj sedan fliken Periodisering. Här får du en överblick över samtliga registrerade periodiseringar, både de som är genomförda, de som inte är det och de som tagits bort.

För att genomföra en periodisering markerar du bockrutan längst ut till vänster på raden och klickar sedan på knappen Utför nere till höger. En bokföringsverifikation skapas och hamnar i serien för periodiseringar i verifikationslistan.
Du ser tydligt vilka verifikationer som periodiserats genom periodiseringssymbolen som visas längst ut till höger på verifikationsraden.

Periodiseringsrapport

Kopiera länk hit

I rapporten Periodiseringar får du en sammanställning över dina periodiseringar. Både de som är utförda samt de periodiseringar som ännu inte är genomförda.
Rapporten tar du fram genom att klicka på Rapporter uppe till höger, under rubriken Bokföring hittar du periodiseringsrapporten.

Fick du den hjälp du sökte?