Dela denna artikel

Periodisera verifikation

Bokföring

Att periodisera innebär att du bokför inkomster och utgifter på den period de intjänats eller förbrukats, för att resultatet för perioden ska vara mer rättvisande. Här beskriver vi hur du gör för att periodisera en verifikation.

När du ska periodisera en verifikation i Fortnox Bokföring klickar du på knappen Skapa ny i din verifikationslista. Lägg in en beskrivning och klicka sedan på Periodisering som du finner uppe i det högra hörnet.

I rutan Periodisering som då öppnas fyller du i uppgifterna för den aktuella periodiseringen. Du ställer in period, frekvens, konto, vilken verifikationsserie periodiseringen ska bokföras i samt om du vill benämna din periodisering på något speciellt sätt.

Klicka på knappen Lägg till när du är klar. Då skapas det en rad på din verifikation för det valda periodiseringskontot. Därefter fyller du i ett motkonto så att din verifikation balanserar och klickar på Bokför. Det valda intäktskonto/kostnadskonto som du lade upp i periodiseringsfönstret kommer att vara ditt motkonto på verifikationerna när du utför periodiseringarna.

Läs mer här: 

Periodiseringar  ‍ 

Fick du den hjälp du sökte?