Automatisk koppling till Sparbanken Syd

Bankkopplingar

Den automatiska kopplingen till Sparbanken Syd gör att du på ett smidigt sätt kan hantera alla betalningar som genomförts på ditt kontoutdrag.

En bankkoppling gör att du kan arbeta digitalt, effektivt och minskar dessutom risken för manuella fel. Kopplingen är kostnadsfri.

I en bankkoppling med Sparbanken Syd kan följande automatiseras:

  • Du får automatiskt de genomförda betalningarna inlästa och matchade mot dina leverantörsfakturor. I de flesta fall kommer Fortnox även att bokföra betalningarna automatiskt åt dig.

  • Du får automatiskt inbetalningar från dina kunder matchade mot dina kundfakturor. I de flesta fall kommer Fortnox även att bokföra betalningarna automatiskt åt dig.

Steg för att komma igång

Kopiera länk hit

Första steget är att teckna avtal hos Sparbanken Syd. Nedan avtal behöver du ha signerade:

  • Avtal gällande Bankkoppling till affärsystem

  • Avtal gällande Filkommunikation

  • Avtal gällande leverantörsbetalningar

  • -Avtal för Bankgiroprodukter LB, BG inbetalningar, ev KI-lön vid behov

Efter att avtalen blivit signerad loggar du in på Sparbanken Syd och aktiverar kopplingen under Företagstjänster - Bankkoppling till affärssystem.

Du kommer att få en notis i Fortnox om att automatisk bankintegration med Sparbanken Syd mottagits. Ett nytt bankkonto kommer att skapas och ett tips är att lägga det nyskapade kontot som förvalt under Register - Transaktionskonton.

Gå till Meny - Transaktioner och slutför guiden för den automatiska bokföringen. Här kommer dina transaktioner sedan att hanteras automatiskt i så stor utsträckning som möjligt.

Anslutning

För att komma igång med din bankintegration till Sparbanken Syd behöver du först logga in hos banken. Väl i inloggat läge klickar du på menyvalet uppe till vänster och väljer Företagstjänster - Bankkoppling till affärssystem.

Obs! För att du ska kunna utföra anslutningen behöver du vara Systemadministratör i Fortnox.

Efter att du utfört detta steg behöver du ansluta ditt företag till Fortnox. Detta gör du genom att välja det företag du önskar ansluta och klicka därefter på Nästa sida och starta anslutningen.


När du startat anslutningen kommer du att slussas vidare till Fortnox inloggningssida där du behöver logga in med dina inloggningsuppgifter och godkänna behörigheterna.

När du godkänt behörigheterna kommer du får möjligheten att aktivera ditt konto du önskar att integrera med genom att slå på reglaget och klicka på Nästa sida.

Obs! Har du fler konton vill integrera med så aktiverar du även dessa genom att slå på reglaget för respektive konto. Ska du aktivera ett ytterligare konto vid ett senare tillfälle behöver du navigera dig till Meny - Företagstjänster - Bankkoppling till affärssystem - Klicka på nästa sida och aktivera med hjälp av reglaget.

Efter detta är gjort så är din bankintegration aktiverad till Fortnox.

Betalflöden med Sparbanken Syd

Kopiera länk hit

Skapa leverantörsbetalningar

Du väljer ut vilka leverantörsfakturor du vill betala i fliken Leverantörsfakturor genom att markera dem i listan och klicka på knappen Betalfil längst ner till höger. Till vänster på knappen har du en lista med de bankkonton du har upplagda i ditt register för bankkonton. Välj det bankkonto som du vill använda för att betala fakturorna.

När du klickat på Betalfil kommer du vidare till nästa steg där du får en sammanfattning av de leverantörsfakturor som kommer att ingå i din betalfil, med möjlighet att justera betaldatum och belopp på respektive faktura. För att skapa filen klickar du på Skapa LB-fil längst ner till höger på sidan.

Du får en bekräftelse på att filen laddats ner samt en direktlänk till en rapport över alla de transaktioner som filen innehåller. Rapporten kan du även hitta i efterhand under Behandla betalfiler.

Filen laddas sedan upp hos Sparbanken Syd under Menyn till vänster - Företagstjänster - Importera fil för betalning. Importera därefter din betalfil och signera för betalning.

Hantera in- och utbetalningar

När banken på valt betaldatum genomfört betalningar, eller när banken tagit emot inbetalningar från dina kunder, så kommer information om dessa att skickas till Fortnox. Fortnox kommer automatiskt att bokföra betalningarna i så stor utsträckning som möjligt. Resterande betalningar ses över och hanteras av dig som användare. Transaktionerna från banken kommer att synas i vyn Transaktioner. Vill du läsa mer om den automatiska bokföringen och hur du hanterar de inlästa transaktionerna, se Bokföring från kontoutdrag .

Kontoavstämning med kontoutdraget

För Sparbanken Syd kan du manuellt hämta kontoutdraget från internetbanken och dra och släppa det under fliken Stäm av konto, för att stämma av din bokföring mot bankkontot. Filen laddas ner i internetbanken under Meny - Kontoöversikt, välj ditt bankkonto och sedan markerar du de transaktioner du önskar exportera. När du markerat dina transaktioner får du valmöjligheten att välja Exportera till CSV, exportera till Excel eller exportera till PDF. Här väljer du Exportera till CSV.

Filen som laddas ner kan behövas redigeras för att kunna läsas in i Fortnox. Klistra därför in ditt kontoutdrag i nedan exempelfil, spara om filen till en semikolonseparerad csv-fil. Filen ska innehålla tre kolumner; Datum, Ingående saldo-Beskrivning samt Belopp.

Första raden med en transaktion i filen tas bort och ersätts med ditt kontoutdrag.

Sista raden i filen behövs, men läses inte. Låt därför texten “läses inte in” stå kvar.

När filen sedan har lästs in kan knappen Matcha transaktioner användas för att automatiskt stämma av banktransaktionerna mot bokföringen.

Läs mer här: Stäm av konto‍‍

Fick du den hjälp du sökte?