Kom igång med Sparbanken Syd

Bankkopplingar, Kom igång

Olika arbetssätt

Kopiera länk hit

Om du har Sparbanken Syd som bank kan du välja att arbeta utifrån något av nedan arbetssätt. Vi rekommenderar att du använder en automatisk koppling med banken då det ger dig den mest digitala och effektiva lösningen. Kopplingen är kostnadsfri från Fortnox sida.

Läs mer om hur du kommer igång och arbetar med den automatiska bankkopplingen här: Automatisk koppling till Sparbanken Syd

Läs mer om hur du arbetar med manuella filer här: Manuell hantering av betalfiler‍

Läs mer om hur du arbetar helt manuellt här: Manuell registrering av betalningar‍

FAQ - Vanliga frågor rörande Sparbanken Syd

Kopiera länk hit

Kan betalningar skickas till Sparbanken Syd?
Nej, inte i dagsläget. En LB eller ISO20022-fil behöver skapas och laddas ner från Fortnox, för att sedan laddas upp i internetbanken.

Var i internetbanken laddar jag upp min betalfil?
Filen laddas upp under menyvalet till vänster, Företagstjänster - Importera fil för betalning. Ladda därefter upp din LB-fil.

Var i internetbanken visas utförda betalningar?
Utförda betalningar hittar du från startsidan i internetbanken. När du klickat in dig på aktuellt konto visas dina transaktioner.

Hur läses en avstämningsfil in under Stäm av konto?
Den hämtas i internetbanken under Meny - Kontoöversikt och läses in manuellt i Fortnox, under Stäm av konto. Filen kan behövas redigeras.
Läs mer här: Automatisk koppling till Sparbanken Syd‍

Kan jag ladda upp lönefiler med Sparbanken Syd?
Ja, det går bra att ladda upp din lönefil hos Sparbanken Syd. Kom ihåg att du behöver fylla i ditt Kundnummer för Bankgirot inne på ditt valda bankkonto, i Fortnox.

Filformat

Kopiera länk hit

Filformat som används för bankkopplingen med Sparbanken Syd i Fortnox:

Vid automatisk koppling till Sparbanken Syd:

  • Rapportering av utbetalningar genomförs via API, en JSON läggs som underlag till aktuell betalning

  • Rapportering av inbetalningar genomförs via API, en JSON läggs som underlag till aktuell betalning

Vid manuell hantering av filer:

  • LB eller ISO20022 används för att manuellt initiera betalning på banken.

  • LB Återredovisning används för manuell filhantering av leverantörsutbetalningar.

  • BGMax används för manuell filhantering av kundinbetalningar.

  • Csv-fil används för manuell uppladdning av kontoutdrag till Stäm av konto.

Fick du den hjälp du sökte?