Dela denna artikel

Utrangering av tillgång

Anläggningsregister

Har en tillgång gått sönder eller på annat sätt förlorat sitt värde ska den utrangeras. Det gör du genom att klicka på tillgången i listan och sedan på verktyget Utrangera som du hittar uppe i högra hörnet.

Ange datum för transaktionen samt ev. anteckning. Klicka sedan på OK. När utrangeringen är gjord sätts det bokförda värdet till 0 och en verifikation kommer att skapas. Tillgången kommer då inte längre gå att skriva av. I listan blir tillgången grönmarkerad och får status Utrangerad.

Delutrangering

Det finns också möjlighet att utföra en delutrangering av en tillgång, då det kanske inte är hela tillgången som har gått sönder eller förlorat sitt värde. För delutrangering klickar du på verktyget Utrangera uppe i högra hörnet. Skillnaden mellan en hel utrangering och en delutrangering är att du väljer en procentsats för hur stor del av tillgången som ska utrangeras. Den utrangerade delen kommer att skapas som en ny tillgång som är utrangerad och en andel av gjorda avskrivningar kommer att flyttas över till den utrangerade delen.

När du klickar på OK för att genomföra delutrangering av din tillgång kommer du att mötas av en ny ruta där du får bekräfta att delutrangeringen ska göras.

Den del av tillgången som utrangeras läggs upp som en ny tillgång. Anskaffningvärdet för denna blir den del av den ursprungliga tillgången som delen motsvarar, och den ursprungliga tillgångens anskaffningsvärde minskar med motsvarande belopp.

En verifikation för delutrangeringen kommer att skapas automatiskt. Denna bokar bort den utrangerade delens avskrivningar för ursprungstillgången och bokar om dem för den utrangerade delen. Transaktionsinfo i verifikationens konteringsrader anger ursprungstillgången som utrangerats.

Fick du den hjälp du sökte?