Makulera tillgång

Anläggningsregister

Vill du ta bort en tillgång har du möjlighet att göra det. Du klickar då på tillgången i listan och sedan på knappen Radera nere i vänstra hörnet.

De tillgångar som du gjort avskrivningar på kan du endast makulera. Makulerar du tillgången blir den gråmarkerad i listan och du kommer inte längre kunna göra några ändringar eller avskrivningar på den.

Datum för makulering

Kopiera länk hit

Om du behöver makulera en tillgång från ett tidigare datum än dagens datum så kan du välja ett datum från och med senaste avskrivningsdatumet till dagens datum. Detta kan vara användbart för att till exempel rapporter ska vara rättvisande som underlag till ett bokslut. Gå in på den aktuella tillgången du vill makulera och klicka på Makulera så får du upp en informationsruta där du kan sätta vilket datum det är du vill att tillgången ska vara makulerad från.

Ångra en makulering

Kopiera länk hit

Om något blev fel när tillgången makulerades så finns möjligheten att återställa tillgången till sin senaste status. Gå till fliken Historik på tillgången och välj raden där makuleringen utfördes. Längst ut till höger finns en ångra-symbol som du kan klicka på för att ångra makuleringen.

Fick du den hjälp du sökte?