Dela denna artikel

Skapa redan påbörjad tillgång

Anläggningsregister

I denna artikel beskriver vi hur du går tillväga för att lägga upp en tillgång som redan är delvis avskriven i Fortnox.

Börja med att lägga upp tillgången som vanligt, därefter justerar du fälten enligt beskrivningen nedan:

Avskrivningsstart
Avser det datum tillgången ska fortsätta sina avskrivningar i Fortnox

Nyttjandeperiod
Utgår från datumet under “Avskrivningsstart”, därav ska du lägga in återstående nyttjandeperiod från den nya avskrivningsstarten.

Ändra manuell IB
Efter att du sparat tillgången kan du lägga in en ingående balans. Detta saldo avser de tidigare bokförda avskrivningarna som skett mellan anskaffningsdatumet och den nya avskrivningsttarten.

När det nya IB-värdet sparats kommer avskrivningsplanen och det bokförda värdet att uppdateras.

Fick du den hjälp du sökte?