Behörigheter i Fortnox Anläggningsregister

Anläggningsregister

Företagets programadministratör eller systemadministratör ‍ har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.

Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare‍ i programmet.

Tilldela behörigheter

Kopiera länk hit

Klicka på ikonen för Anläggningsregister vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörigheter.

Läs-åtkomst
Denna behörighet behövs för att användaren ska kunna titta på anläggningsregister. Med denna inställning kan användaren endast se listan över tillgångar samt tillgångarnas detaljer, men ej genomföra avskrivningar eller lägga till nya tillgångar.

Lägga till och redigera
Med denna behörighet är det möjligt att lägga till nya tillgångar och redigera redan befintliga tillgångar, men användaren har inga rättigheter att utföra avskrivningar.

Utföra bokföringstransaktioner (t. ex. avskrivningar)
För att kunna genomföra avskrivningar och andra bokföringsmässiga transaktioner i Anläggningsregister behövs denna behörighet.

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen.

Rapporter och Register/Övrigt

Kopiera länk hit

I samband med att du sparade behörighetsinställningarna fick du frågan om användaren också ska få tillgång till de rapporter och register som tillhör programmet. Svarade du ja på den frågan så har användaren fått behörigheter till rapporterna och registren.

Om du svarade nej kan du i efterhand klicka på ikonerna i kolumnerna och lägga till behörigheterna för rapporter och register i de program som användaren har behörighet för.

Under Register/Övrigt finns även några ytterligare behörigheter som inte har med register att göra; Anonymisera räkenskapsår, Hantera borttagna användare, Radera behandlingshistorik, Kreditupplysningar och Inställningar för bevakning.

Läs mer här:
Behörigheter Gemensamt - Rapporter‍
Behörigheter Gemensamt - Register/Övrigt‍

Fick du den hjälp du sökte?