Dela denna artikel

Rapporter för anläggningsregistret

Anläggningsregister

I Fortnox program finns en mängd olika rapporter som kan vara användbara för dig när du vill se ditt företags ekonomiska ställning. För att ta fram en rapport klickar du på Rapporter i huvudmenyn.

Rapporterna är indelade per program som du har tillgång till, t.ex. Bokföring, Leverantörsfakturor, Anläggningsregister samt Egna rapporter.

Utskrivningsalternativ
Det finns tre olika sätt att visa de olika rapporterna. Du väljer utskrivningsalternativ beroende på vad du ska göra med rapporten.

Visa på skärm - rekommenderas om du bara vill titta på rapporten och inte skriva ut den.
Visa PDF - rekommenderas om du vill skriva ut rapporten. Du måste ha en PDF-läsare installerad på din dator. Detta kan du ladda ner gratis på exempelvis Adobes hemsida .
Visa TXT - rekommenderas om du vill ta ut rapporten i text-format för att kunna öppna den i exempelvis Excel.


Följande rapporter har du möjlighet att skriva ut när du arbetar med anläggningsregistret: 

Avskrivningar
I avskrivningsrapporten har du möjlighet att ta ut en lista på dina avskrivningar. Du kan göra urval på period och status. 

Avskrivningar per månad
I denna rapport får du en överblick på de avskrivningar som görs varje månad.

Exportera tillgångar
Om du vill exportera dina tillgångar till excel så använder du denna rapport. Du får då ut all information som finns på tillgången.

Tillgångsinformation
Rapporten "Tillgångsinformation" visar dina olika tillgångar och den information du har lagt upp varje tillgång.

Tillgångslista
Rapporten Tillgångslista visar, beroende på dina urval, tillgångarna grupperade per tillgångskonto och du får en överblick över anskaffningsvärde, ackumulerade avskrivningar och redovisat värde.

Försäljning och utrangering
För att se vilka tillgångar du sålt eller utrangerat tar du ut denna rapport. Du har även möjlighet att skapa rapporten per tillgångstyp. 

Kommande avskrivningar
För att få en samlad överblick över vilka avskrivningar som är planerade. För den period du väljer när du tar ut rapporten summeras avskrivningsbeloppet för samtliga tillgångar och planerade avskrivningar.

Fick du den hjälp du sökte?