Dela denna artikel

Budget

Bokföring

Budget kan du antingen lägga in direkt på ett konto i kontoplanen eller importera genom en SIE-fil. Budget kan endast läggas på kontonivå.

För att lägga in budget manuellt går du till Register - Kontoplan. När du gått in på det konto du vill lägga in budgeten öppnar du blocket Budget. Här kan du fördela budgeten över de olika kostnadsställena eller om den inte ska specificeras per kostnadsställe så anger du beloppet på raden Ospecificerat. Det värde du anger i kolumnen Årsbudget fördelas automatiskt ut över månaderna och du kan själv ändra om fördelningen inte ska vara lika stor varje månad.

Vill du ange fördelningen i procent istället för kronor klickar du på procenttecknet till vänster över listan. Om du skulle ange ett procentvärde med decimaler som inte motsvarar ett belopp i heltal kommer procentvärdet att avrundas. Detta eftersom en budget oftast anges i heltal.

Observera att budgeten anges som ett minusvärde på alla kostnadskonton.

Knapparna Visa föregående månader och Visa nästkommande månader visas om ditt webbläsarfönster inte är tillräckligt stort för att visa samtliga månader.

För att följa upp företagets budget kan du använda dig av rapporterna Resultatrapport avancerad eller Resultatbudget.

Vill du importera en budget på ett eller flera konton så görs detta genom en SIE3-fil eller en SIE4-fil. Läs mer om hur du importerar SIE-fil här:Importera SIE-fil

Fick du den hjälp du sökte?