Venture capital

Riskkapital som investeras i unga bolag där man ser stor potential kallas för venture capital.

Hur fungerar venture capital?

Kopiera länk hit

Venture capital, eller venturekapital, är en form av riskkapital som man ofta investerar i nystartade företag med hög potential, hög risk, tillväxtambitioner och som är i stort behov av att få in kapital för att utvecklas. Dessa företag befinner sig alltså i ett tidigt skede av sin utveckling och kan behöva nytt kapital för att exempelvis påbörja sin försäljning, testa en ny teknik eller expandera. Venture capital är vanligt inom sektorer som miljöteknik, informationsteknik, mjukvara och bioteknik. Investeraren får ägande i form av aktier eller fonder , och bolaget får kapital för att kunna ta sig till nästa utvecklingsfas. Det är oftast det enda sättet för nystartade företag att få kapital, då de har negativa kassaflöden samt ofta inte kan presentera någon historik och därför inte kan ta banklån.

Olika typer av venture capital

Kopiera länk hit

En venture-kapitalist, alltså den som har investerat kapital i bolaget, kan tillföra både pengar och andra fördelar såsom kontakter, branschkunskap och strategi. Det är också vanligt att flera venture capital-bolag går samman för att göra en gemensam investering, något som kallas för syndikering. Som tidigare nämnt är venture capital en form av riskkapital och det kan delas upp i olika typer beroende på var bolaget befinner sig i sin utveckling:

Såddkapital – Det här är det kapital som företaget ofta behöver för att kunna starta sitt företag och utveckla sin idé. I början är det också vanligt att venture-kapitalister tillför en stor mängd kompetens och kunskap, då det är viktigt för att företaget ska komma igång ordentligt och kapitalet ska ge avkastning. 

Tillväxtkapital – När företaget ska gå från att vara ett nystartat bolag till en större aktör på marknaden behöver man ofta tillväxtkapital. Det handlar ofta om större summor än såddkapitalet.

Bryggfinansiering – Det här är en större investering som används efter tillväxtkapitalet och när företaget ska börsnoteras.

Olika aktörer inom venture capital

Kopiera länk hit

Det finns flera typer av aktörer inom venture capital. Det kan handla om grupper av privata investerare och det kan vara publika och noterade bolag. Det förekommer även statliga aktörer som kan ge stöd till satsningar som de tror kan generera regional utveckling och tillväxt. Storbankerna har till exempel speciella avdelningar som fokuserar på just den här typen av investeringar för att hjälpa branscher som moderbolaget ser potential i.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Fond

I ekonomiska sammanhang är en fond en samling värdepapper. Det kan också vara en ekonomisk tillgång som reserverats för ett speciellt ändamål, till exempel periodiseringsfond för vinstutjämning mellan åren.

Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Kassaflöde

Kassaflöde är företags in- och utbetalningar under en viss period.

Riskkapital

Riskkapital är pengar som investeras med hög risk i ett företag i utbyte mot inflytande, avkastning och ägarandel.