Riskkapital

Riskkapital är pengar som investeras med hög risk i ett företag i utbyte mot inflytande, avkastning och ägarandel.

Riskkapital är en investering i ett företag

Kopiera länk hit

För att ett företag ska kunna växa och utvecklas behövs ofta finansiering . Det kan till exempel vara bidrag, banklån, leasing , factoring , aktiekapital eller riskkapital. Riskkapital innebär att en riskkapitalist eller ett riskkapitalbolag investerar kapital i ett företag i utbyte mot inflytande, avkastning och en del av ägandet. Målet är att företaget ska växa och öka i värde för att ge en god avkastning. Riskkapital är ofta tidsbegränsade investeringar med avsikten att sälja hela eller delar av företaget efter en viss tid för att ge avkastning på investeringen. Tidsspannet är vanligtvis mellan tre och fem år. Detta brukar kallas för att göra en exit. Riskkapital är vanligt i nystartade företag med hög utvecklingspotential. Det går att särskilja på olika typer av riskkapital. Sådant kapital som används vid en uppstart av ett företag eller under en tillväxtfas kallas för tillväxtkapital. Riskkapital vars syfte är att effektivisera och omstrukturera mogna bolag eller ge dem möjlighet att etablera sig på nya marknader kallas för utköpskapital. Riskkapitalister ska inte förväxlas med affärsänglar som är privatpersoner som investerar pengar och bidrar med kunskap i företag.

Positiva och negativa effekter av riskkapital

Kopiera länk hit

Förutom den givna fördelen med ökat kapital kan det finnas vissa risker med att ta in en riskkapitalist. Investeraren bakom riskkapitalet vill ofta få inflytande över verksamheten, till exempel med en plats i företagets styrelse. Företaget har då alltså ytterligare en delägare som ska vara med och fatta beslut. Ditt inflytande och din kontroll över företaget minskar, och det kan även innebära ökade krav på tidskrävande rapporteringar om företagets utveckling. Investeraren har ofta en uttalad önskan om en hög årlig avkastning. Nämnas bör dock att en ytterligare delägare nödvändigtvis inte behöver innebära något negativt. Många riskkapitalister har bred erfarenhet och kunskap om företaget och finansiering, och vill gärna engagera sig i företagets verksamhet och utveckling då det ligger i deras intresse att företaget går bra.

Relaterade ord
Factoring

Factoring innebär att företag belånar eller säljer sina fakturor till en extern part, ofta ett finansbolag eller en bank.

Finansiering

Finansiering är en metod att införskaffa kapital för att genomdriva exempelvis ett planerat projekt.

Leasing

Leasing innebär att hyra en inventarie till en fast kostnad.