Factoring

Factoring innebär att företag belånar eller säljer sina fakturor till en extern part, ofta ett finansbolag eller en bank.

Factoring ger snabb tillgång på likvida medel

Kopiera länk hit

Factoring är en växande bransch och ett alternativ till traditionella banklån. Genom att sälja eller belåna kundfakturor kan företag få snabb tillgång på likvida medel, öka kassaflödet och skydda sig mot kreditrisker. För många företag, särskilt små och medelstora, kan factoring vara ett sätt att klara verksamheten då dess kunder kan kräva betalningsvillkor på allt från 60 till 120 dagar. Factoring används som ett samlingsbegrepp för olika factoringtjänster. Fakturabelåning innebär att företag lånar pengar från factoringföretag med kundfakturor som säkerhet. Factoringföretaget ansvarar för fakturahanteringen med påminnelser, kundreskontra och eventuell inkasso men om fakturan inte betalas måste företaget dock ersätta factoringföretaget. Ett fakturaköp innebär att företag säljer sina kundfakturor till factoringföretag. Fakturaköp innebär en större risk för factoringföretagen eftersom de tar förlusten om fakturan inte betalas. Factoring med regress är en form av fakturaköp där factoringföretag kan överlåta eller sälja tillbaka en obetald faktura till företaget och det är då företaget som tar förlusten om fakturan inte betalas. Factoring utan regress betyder att risken för utebliven betalning ligger hos factoringföretaget.

För- och nackdelar med factoring

Kopiera länk hit

För företag är det viktigt med god likviditet för att kunna betala skulder, leverantörsfakturor, löner och moms men även för att kunna hantera plötsliga utgifter och investera för att växa. Med factoring får företag tillgång till likvida medel för att driva och expandera verksamheten. När factoringföretag tar över ansvaret för fakturor minskar det administrativa arbetet och tid och resurser kan läggas på andra arbetsuppgifter. Nackdelen med factoring är priset. Den avgift factoringföretaget tar för sin tjänst kan vara förhållandevis hög.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.