Valutahandel

Valutahandel är när man handlar med valutor och köper en valuta i utbyte mot en annan.

Används både i praktiskt och vinstgivande syfte

Kopiera länk hit

Valutahandel innebär att säljare och köpare växlar olika valutor med varandra till ett överenskommet pris . Ett exempel på detta är när centralbanker, företag eller personer växlar en valuta mot en annan. Valutahandel sker därför ofta av rent praktiska skäl, men den största delen av valutahandeln utförs faktiskt av så kallade valutatraders som har som mål att göra vinst på sin valutaväxling. Den stora mängd valutor som växlas dagligen kan nämligen leda till hög volatilitet för vissa valutor, vilket betyder att valutakursen svänger och kan gå upp och ner.

Att handla med hävstång

Kopiera länk hit

Valutahandeln är allmänt ansedd som den mest aktiva marknaden i världen och har en daglig handelsvolym på i genomsnitt 5 biljoner dollar. Även om den alltid fungerar på samma sätt, alltså att man köper en valuta samtidigt som man säljer en annan, kan själva handeln ske på olika sätt. Förr genomfördes valutatransaktionerna främst via valutahandlare, men nu när onlinetrading är allt vanligare kan man alltså även dra nytta av valutakursens rörelser och handla med olika typer av derivat . Derivaten kallas här för hävstångsprodukter och med dessa kan man öppna en position genom att endast lägga in en relativt liten insats av positionens totala värde. Man äger alltså inte tillgången man handlar med, vilket man gör när man handlar produkter utan hävstång, utan man tar istället en position med en prognos på hur mycket man tror att marknaden kommer att falla eller stiga.

Hur fungerar valutamarknaden?

Kopiera länk hit

Valutor handlas alltid i par och den första valutan som nämns i ett valutapar kallas för basvaluta, medan den andra kallas för motvaluta. Valutahandeln sker direkt mellan två parter på en så kallad OCT-marknad, till skillnad från råvaror och aktier där handeln sker på börser . OCT-marknaden styrs av ett nätverk av banker fördelade över fyra av världens stora handelscentrum i olika tidszoner – New York, London, Sydney och Tokyo.

Relaterade ord
Börs

En börs är en handelsplats där värdepapper i form av aktier, optioner och andra finansiella instrument köps och säljs.

Derivat

Derivat är ett samlingsnamn på värdepapper vars värde påverkar en underliggande tillgång, till exempel aktier och obligationer.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Valutakurs

En valutakurs anger hur mycket en valuta kan växlas mot i förhållande till en annan valuta.