Derivat

Derivat är ett samlingsnamn på värdepapper vars värde påverkar en underliggande tillgång, till exempel aktier och obligationer.

Derivat – ett finansiellt instrument

Kopiera länk hit

Derivat är ett begrepp som används i den finansiella världen. Det är ett samlingsnamn på olika typer av värdepapper, vilkas värde hör samman med värdet på till exempel optioner, terminer, CFD-kontrakt, swappar och warranter. Ett derivat används som en säkring eller som ett skydd mot risker vid spekulation i en tillgångs framtida värde. Tillgångarna kan vara aktier , obligationer , råvaror eller valutor . Derivatets värde baseras på tillgångens värde när positionen öppnas och tillgångens värde vid en viss tidpunkt i framtiden. Ett företag kan använda sig av derivat som en säkring mot olika typer av risker och förluster, i de flesta fall mot ränteförändringar och valutakursförändringar men även mot till exempel prisförändringar på råvaror och aktier. Eftersom derivatet är ett värdepapper ska det beskattas som andra värdepapper enligt reglerna om kapitalinkomst.

För- och nackdelar med derivat

Kopiera länk hit

Med ett derivat spekulerar du i det framtida värdet av en tillgång. Derivat har ofta hög volatilitet vilket betyder att prisrörligheten är stor. Värdet rör sig alltså snabbt upp och ned, i mycket snabbare takt än till exempel värdet på vanliga aktier och obligationer. Detta betyder att en investerare kan tjäna mycket pengar men även förlora stora summor. Derivat kan alltså innebära en hög risk och för att hantera derivat krävs ofta stor kunskap och erfarenhet. Derivathandel kritiseras ibland för att den just ökar volatiliteten på marknaden och att dessa prisrörelser, som skapats på ren spekulation, kan leda till finansiella bubblor vilket kan få stora konsekvenser för både marknaderna och världens ekonomier.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

Valuta

Valuta är en godkänd form av pengar, ett betalningsmedel, och används för betalning av varor och tjänster.