Börs

En börs är en handelsplats där värdepapper i form av aktier, optioner och andra finansiella instrument köps och säljs.

En börs är en handelsplattform

Kopiera länk hit

På en börs handlas aktier , optioner och andra finansiella instrument. På börsen sker köp och försäljningar av dessa värdepapper. Börsen fungerar som en auktion där säljarna lägger ut t.ex. aktier till försäljning och köparna lägger bud på samma aktier. Börsen matchar säljare och köpare så att affärer sker. De mest populära aktierna stiger i pris efter hur stort intresse och hur många som köper aktierna. Normalt sker dessa affärer mellan olika aktieägare. När ett aktiebolag själv ställer ut nya aktier till försäljning sker det genom en nyemission där aktieägarna ges möjlighet att bidra med nytt kapital till aktiebolaget. Nyemission görs när aktiebolaget har behov av nytt kapital för att t.ex. investera i sin verksamhet eller för att förvärva ett annat bolag. Nyemissioner sker relativt sällan i jämförelse med vanlig handel med redan befintliga aktier. En börs behöver inte endast handla med värdepapper. Det finns även andra börser för exempel råvaror, olja och el.

Svenska börsen

Kopiera länk hit

Det finns flera börser i Sverige. De mest kända är Stockholmsbörsen/Nasdaq OMX Nordic och Nordic Growth Market/NGM. När ett aktiebolag erbjuder sina aktier på den öppna marknaden, i Sverige eller i ett annat land, är bolaget ett publikt aktiebolag och är därmed börsnoterat.

Börsen och samhällsekonomin

Kopiera länk hit

De företag som är börsnoterade har krav på sig att öppna upp sin verksamhet och visa upp sin redovisning . Det minskar risken för att företag ska missköta sig. Om företag får in pengar genom att folk köper aktier i det, ökas företagets aktiekapital . Det bidrar till att företagen kan få mer pengar till utveckling, forskning och utbildning, vilket i sin tur kan leda till att företaget får en chans att skapa nya jobb.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Nyemission

Nyemission är när ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in mer kapital.

Redovisning

Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.