Tillväxt

Tillväxt i ett företag är när företaget ökar sin omsättning under en längre period.

Köp av andra företag eller organisk tillväxt

Kopiera länk hit

När man talar om tillväxtföretag syftar man ofta på företag som ökar sin omsättning år efter år. Ett företag kan öka sin omsättning genom att introducera nya produkter eller tjänster marknaden , utveckla produkter och tjänster som redan finns, etablera sig på nya marknader eller nå ut till nya kundsegment. Detta kan ske på två sätt. Företaget kan antingen köpa upp andra företag och på så sätt öka sin försäljning eller växa av egen kraft. Det sistnämnda brukar kallas för organisk tillväxt. Det är vanligt att företag växer genom en kombination av dessa.

Planera företagets tillväxt

Kopiera länk hit

Driver du företag är det bra att lägga upp en plan för företagets tillväxt. Fundera på hur du vill att företaget ska växa och hur stora risker du är villig att acceptera. Vill du växa organiskt eller genom uppköp av andra företag? Finns det möjligheter att samarbeta med andra företag, skapa nätverk, starta upp franchising eller ett system med agenter? För att lyckas med tillväxt måste du lägga upp strategier, utveckla din affärsidé och ta fram en finansieringsplan.

Ekonomisk tillväxt i ett land

Kopiera länk hit

Ekonomisk tillväxt i ett land är en ökning av värdet på varor och tjänster som produceras under en tidsperiod, den så kallade bruttonationalprodukten, förkortat BNP. Ett lands totala ekonomiska aktivitet utgör dess BNP och en längre ekonomisk tillväxt ger på sikt en högre materiell levnadsstandard hos landets befolkning.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Affärside

Affärsidén är företagets grund. Den beskriver syftet med verksamheten och hur företaget ska tjäna pengar.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.