Affärside

Affärsidén är företagets grund. Den beskriver syftet med verksamheten och hur företaget ska tjäna pengar.

Från affärsidé till företag

Kopiera länk hit

En affärsidé är själva kärnan till ett företags verksamhet och besvarar frågor som vad syftet med företaget är, hur företaget ska tjäna pengar och vilka företagets kunder är. En affärsidé är ofta det första steget till att starta ett bolag, då den lägger grunden till vad företaget kommer att syssla med. Ofta kan det vara värt att lägga lite tid på att formulera sin affärsidé och se till att den är väl genomtänkt. Har man en tydlig sådan blir det ofta lättare att hålla fokus och koncentration på själva kärnverksamheten. Att kunna sammanfatta sin affärsidé till en så kallad hisspitch kan vara ett bra sätt att kort och konkret beskriva sitt företag.

Måste affärsidén vara unik?

Kopiera länk hit

En affärsidé behöver inte vara, och är oftast inte, en helt ny vara eller tjänst. De flesta nystartade företag bygger inte på en unik affärsidé, utan på en idé som är en förbättring eller en vidareutveckling av en redan befintlig produkt . Här är det dock viktigt att hitta en vinkling som kompletterar marknaden och som svarar på kundernas efterfrågan och behov. Det kan till exempel vara att bygga upp en bra servicefunktion runt produkten, kombinera en tjänst med en vara eller erbjuda ett medlemskap som ger fördelar för kunden. Har du en helt unik affärsidé kan det vara bra att kontrollera om det finns möjlighet att ta patent på produkten. På Patent- och registreringsverket finns bra information om detta.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.