Spread

Spread är en ekonomisk term som används för att identifiera skillnader, till exempel prisnivåer. Begreppet används ofta vid köp och försäljning av aktier och andra finansiella instrument.

Spread betyder spridning

Kopiera länk hit

Spread, som på engelska betyder spridning, används för att uttrycka skillnader. Begreppet används i olika ekonomiska sammanhang bland annat för att visa skillnaden mellan bästa köpkursen och bästa säljkursen för värdepapper eller valutor. Ju större ett spread är desto mer kan en köpare tjäna per såld eller köpt enhet. Vid ett stort spread är det i regel mindre handel i just det värdepappret, vilket kan indikera att marknaden saktar in och likviditeten faller. Spread används också i olika valutasamarbeten och i banksammanhang för att visa på skillnaden mellan genomsnittsräntan som banken tar för att låna ut pengar till en bankkund och genomsnittsräntan som banken betalar för att låna upp motsvarande summa.

Spread på börsmarknaden

Kopiera länk hit

På börsmarknaden vid köp och försäljning av aktier används begreppet ofta. Det är skillnaden mellan det pris som en säljare är villig att sälja aktien för och det pris en köpare är villig att köpa aktien för. Om till exempel en aktie har en kurs runt 50 kr så kanske en köpare lägger sin order på 49,90 kr medan en säljare kanske lägger sin säljorder på 50,10 kr och det är skillnaden mellan säljarens och köparens pris som kallas för spread. Om varken säljaren eller köparen ändrar sitt pris kommer affären inte att genomföras. För att tjäna pengar ska man helt enkelt sälja dyrt och köpa billigt! Aktier med frekvent handel på börsen har ofta en liten spread. På obligationsmarknaden används begreppet något annorlunda och spread visar i de sammanhangen skillnader på avkastningar på liknande obligationer .

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.