Realisation

Realisation har i grunden två olika betydelser i företagssammanhang: försäljning till ett sänkt pris, samt förvandling av tillgångar och investeringar till likvida medel.

Försäljning till nedsatt pris under en begränsad period

Kopiera länk hit

Realisation förknippas ofta med rea, som är en utförsäljning av varor eller tjänster till ett nedsatt pris under en kortare period eller tills lagret tar slut. Istället för rea kan man säga till exempel rabatt, extrapris, kampanj, klipp och erbjudande. När man rear en produkt sänker man marginalen på denna med förhoppningen att öka försäljningstakten. Ibland kan produkten till och med säljas med förlust. Syftet med en rea kan till exempel vara att minska lagret, sälja av säsongsbetonade produkter eller att sälja av varor som blir osäljbara om de inte säljs inom en snar framtid, till exempel matvaror med kort bäst före-datum. En produkt kan även säljas på rea av marknadsföringsskäl, exempelvis för att locka kunder till butiken.

Omvandling till likvida medel

Kopiera länk hit

Realisation som ekonomisk term innebär att ett företag omsätter sina tillgångar , produkter i sitt lager eller företagets investeringar till likvida medel, ofta genom försäljning av dessa. Syftet är att öka likviditeten i företaget. Om en tillgång säljs till ett högre belopp än inköpspriset uppstår en realisationsvinst. Om priset är lägre blir det en realisationsförlust.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Lager

Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.

Likviditet

Likviditet är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.