Lager

Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.

Vad ingår i ett lager?

Kopiera länk hit

Företagets storlek på lager beror mycket på vad företaget arbetar med. Exempelvis har ett tjänsteföretag vanligtvis ett litet lager medan ett företag som tillverkar varor kan ha ett stort lager. Ett lager innehåller osålda varor som köpts in och förvaras tills varorna säljs vidare.

Vad är lagervärdering?

Kopiera länk hit

Ett varulager är materiella tillgångar som är under tillverkning alternativt ska användas i produktionen av varor och tjänster. Ett varulager inventeras och värderas i slutet av ett äkenskapsår och kan värderas genom olika principer. Exempel på principer är lägsta värdets princip (LVP) och först in-först ut-principen (FIFO).

Smart lagerhantering med Fortnox Lager

Kopiera länk hit

Om du har ett lager är det viktigt att du har superkoll på alla artiklar - vilka som finns i lager, vart de finns och om de kan lovas kund. Med Fortnox Lager ser du enkelt till att ditt lager hålls uppdaterat i realtid, tack vare automatisk bokföring av lagervärdesförändringar.

Relaterade ord
Varulager

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.