Premiepension

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som kan placeras i fonder.

Premiepensionen – en del av den allmänna pensionen

Kopiera länk hit

Din pension grundas på vad du tjänar, om du har tjänstepension och hur många år du arbetar. Du kan också ha ett eget privat pensionssparande. Den allmänna pensionen får du från staten och den består av inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen är den stora delen av den allmänna pensionen, och premiepensionen en mindre del. Premiepensionen brukar förkortas PPM. I den allmänna pensionen ingår också garantipension som är ett grundskydd till den som inte har haft någon inkomst eller en väldigt låg inkomst.

2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst betalas in till din premiepension varje år och du kan själv bestämma vilka fonder pengarna ska placeras i. När du ska välja fonder loggar du in på Pensionsmyndighetens webbplats . Om du inte aktivt gör ett val kommer premiepensionen att placeras i AP7 Såfa som förvaltas av den statliga Sjunde AP-fonden. Det är en åldersbaserad fond. Det betyder att den är anpassad efter din ålder och hur långt du har kvar till din pension.

Från den månad du fyller 62 år kan du plocka ut premiepensionen med ett visst belopp i månaden. Du kan teckna ett efterlevandeskydd för din premiepension om du så önskar. Det innebär att pensionen betalas ut till din make/maka eller sambo om du avlider först. Din egen pension kommer dock att bli något lägre om du väljer efterlevandeskydd.

Företagare måste ansvara för sin egen pension

Kopiera länk hit

För att få allmän pension när du har ett aktiebolag måste du ta ut lön och betala in skatt och arbetsgivaravgifter . Du kan ha rätt att göra avdrag för privat pensionssparande i deklarationen .

Har du en enskild firma är ditt överskott i firman pensionsgrundande. Det gäller också dig som är delägare i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag. Du betalar då in avgifter och skatter på en del av överskottet i din verksamhet. Du har också rätt att göra avdrag för privat pensionssparande i deklarationen. Det är dock inte alltid skattemässigt fördelaktig.

För att kompensera för den tjänstepension som många anställda får bör du som företagare också spara själv. Tjänstepension är en pension som en arbetsgivare betalar för sin anställda. Tjänstepensionen är ofta en stor del av den totala pensionen och är därför väldigt viktig. Ett riktmärke är att spara 4,5–6 procent av lönen eller överskottet.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.