Nollpunkt

Nollpunkt är ett begrepp som relaterar till ett läge där ett företags intäkter och kostnader är lika stora.

Begreppet nollpunkt används när ett företag vill räkna ut hur stor försäljningsvolymen minst måste vara för att täcka företagets kostnader. Det är inte ovanligt att man använder det engelska begreppet break-even även på svenska. Genom en nollpunktsanalys kan man se om man behöver öka försäljningen eller minska kostnaderna. Ett företags nollpunkt visar den minsta möjliga försäljningsvolymen som krävs för att företaget ska gå runt, utan att varken ge vinst eller förlust . Vid en nollpunktsanalys kan man se om försäljningen är lägre än nollpunkten, vilket innebär att företaget går med förlust. Företag eftersträvar alltid en försäljningsvolym som gör att de ligger över nollpunkten.

Så fungerar nollpunktsanalys

Kopiera länk hit

För att ett företag ska kunna ta reda på vad deras minsta försäljningsvolym bör vara måste de först göra en nollpunktsanalys. För att göra analysen krävs underlag för både försäljningspriset per styck samt en uppdelning av de rörliga och fasta kostnaderna . Fasta kostnader i ett företag är bland annat månadslöner och hyra. Rörliga kostnader är sådana kostnader som proportionerligt förändras med det antal tillverkade och sålda produkterna. Denna sortens kostnader är bland annat materialkostnader eller varukostnader . Formeln för att räkna ut nollpunkten ser ut så här:

  • (Försäljningspris per styck) * (X – rörliga kostnader per styck * X) – fasta kostnader = 0 X står för volymen.

När använder man nollpunktsanalyser?

Kopiera länk hit

När ett företag ska göra en budget , exempelvis för en ny marknadsplan , är det bra att göra en nollpunktsanalys. På ett enkelt sätt kan man räkna ut exakt hur mycket man måste producera och sälja för att klara av att betala sina kostnader. Är nollpunkten nådd innebär det att företag varken går med vinst eller förlust.

Relaterade ord
Budget

Uppställning av prognos för framtida ekonomiska händelser

Fasta kostnader

Fasta kostnader förändras inte med verksamhetsvolym. Exempel på fasta kostnader är lokalhyror.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Förlust

När intäkterna är mindre än kostnaderna över en given period i en verksamhet har företaget gått med förlust. Företaget har då ett negativt resultat.

Marknadsplan

En marknadsplan visar företagets strategier för att nå sina marknadsföringsmål under en viss period.

Rörliga kostnader

Rörliga kostnader förändras med verksamhetsvolymen, till exempel när den producerade mängden ökar eller minskar.

Varukostnad

Varukostnad är inköpskostnaden inklusive eventuell hemtagningskostnad för de varor ett företag köper in under en viss period.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.