Milersättning

Milersättning är en kompensation för bilresor i tjänsten.

Milersättning i tjänsten

Kopiera länk hit

När du använder en privat, lånad eller leasad bil i tjänsten för tjänsteärenden eller pendling till arbetsplatsen kan du göra avdrag i deklarationen eller erhålla milersättning, även kallad bilersättning, av din arbetsgivare . Kompensation för pendling till och från arbetet ges bara under vissa förutsättningar och bara för den del av kostnaden som överstiger ett visst belopp. Avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen måste till exempel vara minst fem kilometer och arbetstagaren måste tjäna minst två timmar på att köra bil jämfört med att åka med allmänna kommunikationer. Milersättningen är skattefri upp till ett visst schablonbelopp som fastställs av Skatteverket och ska kompensera både drivmedel och slitage på bilen. Milersättning över den skattefria gränsen är skattepliktig. Driver du ett eget företag och ska utföra ett uppdrag för en kunds räkning kan du fakturera kunden ett högre belopp än Skatteverkets schablonbelopp, dock är det bara antal körda mil gånger schablonbeloppet som du kan ta ut skattefritt från företaget. Andra utgifter som kan förekomma vid körning såsom parkering, vägavgifter och trängselskatt omfattas inte av milersättningen.

Ersättningsnivåer för milersättning

Kopiera länk hit

Skattefri milersättning betalas ut per mil. Ersättningens storlek varierar och faktorer som påverkar detta är bilens drivmedel och om bilen ägs eller leasas privat eller om det är en förmånsbil. Milersättning får bara utbetalas om resan görs i tjänsten och kan styrkas med en körjournal eller en reseräkning där resans syfte framgår, vilken kund det gäller, datum, bilens mätarställningar och antal körda mil. Körjournalen fungerar som en verifikation vid företagets redovisning . Det är ingen moms på milersättningen.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Redovisning

Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.

Schablonbelopp

Ett schablonbelopp är ett generellt fast belopp som är vanligt förekommande inom skatteregelverket.

Verifikation

En verifikation är ett underlag i bokföringen ämnat för poster.