Schablonbelopp

Ett schablonbelopp är ett generellt fast belopp som är vanligt förekommande inom skatteregelverket.

Schablonbelopp används ofta för att förenkla beräkningar inom olika beskattningsområden, exempelvis traktamenten och milersättningar. Ett schablonbelopp hämtas från en redan gjord generell uppskattning, och är alltså inte ett exakt värde. Anledningen till att schabloner används är för att man enklare ska kunna uppskatta olika utgifter. Ett exempel där schablonbelopp används är milersättning . Om en anställd använder sin egen bil i tjänsten har denne avdragsrätt enligt det angivna schablonbeloppet.

Schablonbelopp underlättar beräkningar

Kopiera länk hit

Utan schablonbelopp skulle det många gånger vara nästintill omöjligt att göra riktiga beräkningar. Detta gäller särskilt för traktamente och tjänsteresor. Föreställ dig att en person reser med egen bil i tjänsten och befinner sig på flera orter under två månader. Vid varje bensinmack är literpriset för bränsle olika. Dessutom är det svårt att fastställa exakt vilka kostnader som står för det normala slitaget av bilen. Det är Skatteverket som fastställer schablonbelopp för de bilkostnader som uppkommer i samband med tjänsteresa.

Relaterade ord
Bilersättning

Om du har utlägg för drivmedel eller använder din privata bil i jobbet kan du få bilersättning som kompensation.

Traktamente

Traktamente är en ekonomisk ersättning i samband med tjänsteresor, för att täcka en ökad kostnad för den anställda.