Bilersättning

Om du har utlägg för drivmedel eller använder din privata bil i jobbet kan du få bilersättning som kompensation.

Bilersättning är en kostnadsersättning för användning av privat bil i arbetet. Många människor reser med egen bil i sin tjänst, då betalar arbetsgivaren som regel bilersättning för att täcka de utgifter den anställda haft. Bilersättningen utbetalas då som traktamente eller som kostnadsersättning. Ibland får man inte någon bilersättning från arbetsgivaren - då kan man istället göra avdrag för kostnaderna i sin deklaration.

Vad är bilersättning?

Kopiera länk hit

Bilersättningen ska täcka bilens slitage och förbrukning av drivmedel när du använder din privata bil i arbetet. Det finns en del kostnader som inte täcks av bilersättningen men som ersätts separat, bland annat parkeringsavgifter, väg- och broavgifter samt trängselskatt . Skattefri bilersättning ges till anställda som betalat drivmedlet själv och betalas per mil. Hur stor ersättning man kan få beror på om den anställde använder sin egen bil eller en förmånsbil. För anställda som betalar drivmedel och kör med egen bil ingår skattefri bilersättning per mil. För närvarande är beloppet 25 kronor per mil.

Ersättning för tjänsteresor

Kopiera länk hit

Den som reser i tjänsten och fått ersättning för resekostnader behöver inte deklarera ersättningen om det gäller resor med taxi eller hyrbil. Det går heller inte att göra skattemässiga avdrag för dessa kostnader . Har du istället använt din egen bil för tjänsteresor kan du få skattefri bilersättning från din arbetsgivare, som mest 25 kronor per mi. Om ersättningen är högre än så ska överskottet deklareras som lön . Om ersättningen varit lägre kan du dra av mellanskillnaden (mellan de 25 kronorna per mil och den ersättning du fått per mil) i deklarationen. I vissa fall kan du behöva redovisa bilersättningen i din inkomstdeklaration och där göra avdrag för faktiska kostnader.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Traktamente

Traktamente är en ekonomisk ersättning i samband med tjänsteresor, för att täcka en ökad kostnad för den anställda.

Trängselskatt

Trängselskatt är en avgift som betalas för att färdas på en viss väg vid en viss tidpunkt.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.