Traktamente

Traktamente är en ekonomisk ersättning i samband med tjänsteresor, för att täcka en ökad kostnad för den anställda.

Traktamente är en ekonomisk ersättning i samband med tjänsteresor

Kopiera länk hit

Anställda kan få traktamente av sin arbetsgivare som ekonomisk ersättning i samband med tjänsteresor. Avsikten är att kompensera för de ökade levnadskostnaderna som uppstår under tjänsteresan såsom mat och dryck. Den anställda kan få ett helt eller halvt traktamente eller ett nattraktamente.

Vilka olika typer av traktamente finns?

Kopiera länk hit

Det finns olika typer av traktamenten – inrikes och utrikes, skattefria och/eller skattepliktiga, helt eller halvt traktamente, och nattraktamente.

Vad krävs för att få ett skattefritt traktamente?

Kopiera länk hit

Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen eller bostaden. Ett skattefritt traktamente gäller för den anställde upp till ett bestämt schablonbelopp. Om värdet överskrider schablonbeloppet behandlas det som vanlig lön och det resterande värdet blir skattepliktig.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Arbetsgivare

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete.