Lönegaranti

Lönegarantin skyddar arbetstagaren vid en konkurs eller en rekonstruktion.

Statlig lönegaranti skyddar arbetstagaren vid konkurs och rekonstruktion

Kopiera länk hit

Statlig lönegaranti skyddar dig som arbetstagare om din arbetsgivare går i konkurs eller genomgår en rekonstruktion. Lönegarantin omfattar lön, pension och löneförmåner som till exempel förmånsbil, kostförmån och fri telefon om de finns med i anställningsavtalet men även intjänad semesterlön, semesterersättning och uppsägningslön. Lönegarantin kan sammanlagt betalas ut i åtta månader och ersätter högst fyra prisbasbelopp per anställd. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år och speglar prisutvecklingen i samhället. Konkursförvaltaren, utsedd av tingsrätten, administrerar konkursen och avgör vilka som kan ta del av lönegarantin. Lönen betalas ut av staten genom länsstyrelsen och det brukar ta några månader innan lönegarantin betalas ut. Hur lång tid det tar beror på hur komplicerad konkursen är och hur väl företaget som är försatt i konkurs samarbetar med konkursförvaltaren.

Lönegaranti för dig som driver näringsverksamhet

Kopiera länk hit

Lönegarantin omfattar alla anställda från vikarier till verkställande direktör men driver du enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag räknas du inte som anställd och då omfattas du inte av lönegarantin. Detsamma gäller för aktieägare som äger en väsentlig andel av aktiebolaget och har ett betydande inflytande över dess verksamhet.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Prisbasbelopp

Ett prisbasbelopp är ett årligt belopp som speglar prisutvecklingen i samhället.

VD

VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.