VD

VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag och tillsätts av styrelsen i bolaget.

VD är den högsta befattningen i ett aktiebolag

Kopiera länk hit

En VD, eller en verkställande direktör, är en person som har den högsta befattningen i ett aktiebolag. En VD väljs av styrelsen i bolaget. Styrelsen väljs av bolagets aktieägare på den årliga bolagsstämman.

Vad gör en VD?

Kopiera länk hit

En VD:s roll varierar från ett företag till ett annat beroende på företagets verksamhet, storlek, kultur och organisation. En VD är ofta ansvarig för att fatta större företagsbeslut, hantera övergripande verksamhet och resurser samt fungera som huvudpunkt för kommunikation mellan styrelse och verksamheten. I stora företag hanterar en VD vanligtvis endast strategiska beslut på hög nivå och styr företagets tillväxt medan i mindre företag är en VD ofta mer delaktig i de dagliga funktionerna. En VD kan också sätta tonen, visionen och ibland även kulturen i deras organisationer.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.

Vision

Vision är det som ett företag eftersträvar att uppnå och att bli i framtiden. Visionen fungerar som en ledstjärna för företaget och dess medarbetare.