Vision

Vision är det som ett företag eftersträvar att uppnå och att bli i framtiden. Visionen fungerar som en ledstjärna för företaget och dess medarbetare.

Vision kan betraktas som en färdplan

Kopiera länk hit

En vision är ett dokument som anger en organisations nuvarande och framtida mål. Visionen är avsedd som en guide för att hjälpa organisationen att fatta beslut som överensstämmer med dess filosofi och målsättningar. Det kan betraktas som en färdriktning och visar vägen mot det långsiktiga tillståndet där företaget vill befinna sig inom en viss tid. Vision används inte bara i näringslivet, utan även i ideella organisationer och myndigheter.

Vad är syftet med en vision?

Kopiera länk hit

En vision är någonting mycket större än ett mål. Den ska ge en tydlig bild av vart man är på väg och varför. Visionen målar upp en bild av vad individen eller organisationen strävar mot att vara i en framtid som man har mod och passion nog att tro på. Det handlar om att göra det tydligt för sig själv varför man anstränger sig, vad man har för högre syfte, åt vilket håll man strävar efter med sitt arbete.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Organisation

En organisation är en struktur som verkar mot gemensamma mål.