Lokala skattemyndigheten

Före år 2004 benämndes Skatteverkets lokala kontor för lokala skattemyndigheten. Idag talar man om skattekontor eller servicekontor.

Lokala skattemyndigheten blev servicekontor

Kopiera länk hit

2004 gjordes en sammanslagning av Riksskatteverket (RSV) och de tio lokala skattemyndigheter som då fanns runt om i landet. Syftet med sammanslagningen var bland annat att utnyttja befintliga resurser på ett mer effektivt sätt, öka myndighetens flexibilitet och tillgodose medborgarnas och företagens intressen i högre grad.

Idag har Skatteverket fler än hundra servicekontor utspridda över hela Sverige. Servicekontoren kallas ibland även för skattekontor. På de lokala servicekontoren arbetar ofta flera myndigheter tillsammans, till exempel Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

På ett servicekontor kan du få allmän vägledning, söka hindersprövning, få ett id-kort utfärdat, få information om pågående ärenden och få hjälp att använda självbetjäningstjänster. Personalen på ett servicekontor kan också hjälpa dig som är ny i Sverige med olika frågor.

Vad gör Skatteverket?

Kopiera länk hit

Skatteverket är en fristående myndighet som lyder under regeringen. En av Skatteverkets viktigaste uppgifter är att ta in skatt . I Sverige betalar vi inkomstskatt på bland annat lön , sjukpenning och pension. Vi betalar också skatter på varor och tjänster . Skatt på varor och tjänster kallas moms . Folkvalda politiker i riksdagen, regionerna och kommunerna bestämmer vilka skatter som ska finnas och hur stora dessa ska vara och det är Skatteverkets ansvar att bevaka att privatpersoner och företag betalar skatterna. Skatteverket säkerställer helt enkelt finansieringen av den offentliga sektorn för att samhället ska fungera med exempelvis sjukvård, skolor och vägar. Att ta in skatt är alltså en av Skatteverkets uppgifter men myndigheten har också ansvar för andra frågor. Det är till exempel Skatteverket uppgift att:

  • Sköta folkbokföringen, äktenskapsregistret och fastighetstaxering

  • Registrera bouppteckningar

  • Vara borgenär åt staten

  • Utfärda id-kort för folkbokförda personer i Sverige

  • Utreda skattebrott

Skatteverkets vision är "Tillsammans gör vi samhället möjligt".

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minskar du risken för att någonting ska bli fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Sjukersättning

Sjukersättning kan betalas till personer mellan 19 och 64 år som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som innebär att personen troligtvis aldrig mer kommer att kunna arbeta.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.