Kvalitet

Kvalitet är värdet på de egenskaper en produkt eller tjänst har.

Kvalitet är en viktig faktor vid försäljning

Kopiera länk hit

Kvalitet är värdet på de egenskaper en produkt eller en tjänst har och är en viktig faktor när kunder ska göra ett köp. Att hantera kvalitet och erbjuda en hög kvalitativ produkt är ofta avgörande för ett företags försäljning. Kvalitativa produkter hjälper företag att upprätthålla kundnöjdhet ovh lojalitet och minskar risken och kostnaden för att byta ut defekta varor. Företag kan bygga upp ett rykte för kvalitet genom att uppnå kvalitetsstandarder.

Möta kundernas förväntningar

Kopiera länk hit

Oavsett vilken bransch företag är verksamma inom kommer inte kunder att välja produkt enbart baserat på pris , utan ofta på kvalitet. Kunder betalar vanligtvis mer för en vara eller tjänst om de tror att produkten är tillförlitlig eller överskrider förväntningarna.

Kvalitet påverkar företags rykte

Kopiera länk hit

Kvalitet återspeglar ditt företags rykte. Den växande betydelsen av sociala medier gör att kunder och framtidsutsikter lätt kan dela både gynnsamma åsikter och kritik av din produktkvalitet på forum och webbplatser för sociala nätverk, till exempel Facebook och Twitter. Ett starkt rykte för kvalitet kan vara en viktig differentierare på marknader som är mycket konkurrenskraftiga. Dålig kvalitet eller produktfel som resulterar i en produktåterkallning kan leda till negativ publicitet och skada ditt rykte.

Relaterade ord
Bransch

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Marknad

Marknad är en handelsplats där köpare och säljare möts.

Pris

Pris är det beloppet som en konsument eller företag betalar för produkt eller tjänst vid ett köptillfälle.

Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.