Bransch

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Varje bransch har specifika egenskaper

Kopiera länk hit

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet. Alla olika branscher har sina specifika egenskaper där exempelvis regelverk, konjunkturkänslighet, lönsamhet och risker varierar. Det är därför svårt att jämföra bolag och nyckeltal inom olika branscher.

Exempel på olika branscher

Kopiera länk hit

Det finns många olika branscher. De vanligaste branscherna framgår i listan enligt nedan.

  • Energi, t.ex. olja, gas och kol.

  • Material, t.ex. kemi, trä, papper och metaller.

  • Industri, t.ex. maskiner, lastbilar och fartyg.

  • Sällanköpsvaror, t.ex. bilar, vitvaror och kläder.

  • Dagligvaror, t.ex. mat, dryck och tvättmedel.

  • Hälsovård, t.ex. sjukvård och bioteknik.

  • Finans och fastigheter, t.ex. banker, försäkringsbolag och fastigheter.

  • Informationsteknik, t.ex. datorer, mjukvara och kontorsutrustning.

  • Teleoperatörer, t.ex. telefon/internetoperatörer.

  • Kraftförsörjning, t.ex. el.

Relaterade ord
Lönsamhet

Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.