Inlåningsränta

Inlåningsränta är ett begrepp som beskriver den ränta banken ger när man sätter in pengar på banken, alltså en avkastning på det kapital man lånar ut till banken.

När får man inlåningsränta?

Kopiera länk hit

Ränta är kostnaden för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar. Om man tar ett lån från en bank eller annan långivare kallas priset du måste betala för att få låna pengarna för utlåningsränta. Det är alltså det låntagaren måste betala till aktören som lånat ut pengarna. Sätter man däremot in kapital hos en bank, till exempel sparade pengar på ett visst konto, är det banken som ska betala ut ränta. Detta kallas för inlåningsränta och är det pris låntagaren/banken ska betala för att få ”låna” insättaren pengar. Man talar ofta om inlåningsräntan i procent och den avser den årsränta man får av den bank eller aktör man väljer att sätta in sina pengar hos. Inlåningsränta appliceras dock bara på vissa typer av konton och det gäller vanligtvis inte för lönekonton.

Olika typer av konton med inlåningsränta

Kopiera länk hit

Vilka konton räknas då som inlåningskonton, alltså konton där du får inlåningsränta? De kan delas in i två olika huvudkategorier – fasträntekonton och rörliga obundna konton med fria uttag. 

Fasträntekonton –  Sätter du in dina pengar på ett fasträntekonto erbjuds du en fast inlåningsränta under en viss tid. Bindningstiden ligger vanligtvis mellan 3 månader och 5 år och vill du ta ut pengar från kontot innan bindningstidens utgång måste du ofta betala en avgift. Detta alternativ passar därför dig som vet att du inte behöver pengarna inom den angivna bindningstiden. Fasträntekonton erbjuder dessutom ofta en bättre inlåningsränta än rörliga obundna konton.

Rörliga obundna konton – Sätter du istället in dina pengar på ett rörligt obundet konto med fria uttag har du möjlighet att ta ut pengar från kontot när du vill utan att behöva betala någon avgift. Inlåningsräntan är inte fast, utan kan ändras nedåt och uppåt under spartiden. Detta alternativ passar därför dig som vill ha snabb tillgång till ditt kapital utan att binda upp det, samtidigt som du får avkastning på dina pengar.

Vem bestämmer hur hög inlåningsräntan ska vara?

Kopiera länk hit

Inlåningsräntan kan se olika ut hos olika banker, då det inte finns några lagar eller bestämmelser som reglerar vilken räntesats bankerna ska tillämpa. Varje bank eller aktör avgör helt enkelt själv hur hög inlåningsräntan ska vara och hur inlåningsräntan ska beräknas. Den inlåningsränta som anges för sparkontot är dock alltid en årsränta. Om du sätter in 10 000 kronor på ett inlåningskonto med 2 % inlåningsränta får du alltså 200 kronor i ränta av banken det året.

Relaterade ord
Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.