Utlåningsränta

Utlåningsränta är den kostnad en låntagare måste erlägga för att låna pengar av en långivare.

Mer om Utlåningsränta

Kopiera länk hit

Utlåningsränta och inlåningsränta

Kopiera länk hit

Ränta är den kostnad som en låntagare ådrar sig för att få låna pengar från en långivare, i de flesta fall en bank. Det kan till exempel handla om ett bolån eller ett företagslån. Räntan anges oftast som en procentsats. Kostnaden, alltså avgiften, för att låna pengar brukar kallas för utlåningsränta eller låneränta. Vilken utlåningsränta bankerna erbjuder varierar, och därför är det bra att jämföra olika bankers räntesatser innan ett nytt lån tecknas. Utlåningsräntan kan vara en rörlig ränta eller en fast ränta. En fast eller bunden ränta ändrar sig inte under den avtalade låneperiod, medan en rörlig ränta hela tiden justeras efter aktuell marknadsränta.

Ränta kan också vara den avkastning en långivare får för att låna ut pengar. När du till exempel sätter in pengar på ett sparkonto hos en bank lånar du ut pengar till banken och får ränta på dessa pengar. Denna ränta brukar kallas för inlåningsränta eller sparränta. Även här varierar räntesatsen mellan olika banker och olika typer av bankkonton.

Riksbankens ränta – reporäntan

Kopiera länk hit

Reporäntan, som även kallas för styrränta, styrs av Riksbanken, och är den ränta som Riksbanken tar när den lånar ut pengar till andra banker. Reporäntan påverkar därför räntesatsen på utlåningsräntan som banken i sin tur tar av sina kunder.

Genom att höja och sänka reporäntan försöker Riksbanken att hålla inflationsutvecklingen på en så stabil nivå som möjligt. Reporäntan är därför ett viktigt verktyg för att motverka stora svängningar i konjunkturen och en del av statens finanspolitik . När Riksbanken höjer reporäntan blir det dyrare att låna vilket minskar investeringsviljan i samhället och dämpar konsumtionen. När reporäntan istället sänks blir det billigare att låna pengar och detta leder till att investeringsviljan och konsumtionen ökar.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Finanspolitik

Finanspolitiken bedrivs av staten genom olika regleringar av skatter och offentliga utgifter, och påverkar framför allt efterfrågan på varor och tjänster.

Rörlig ränta

Rörlig ränta justeras efter den ränta som för tillfället råder på marknaden och är därför i ständig förändring.