Företagsförsäkring

En företagsförsäkring är en försäkringslösning som erbjuds till företag och kan omfatta till exempel egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

Ett skydd mot oförutsedda händelser

Kopiera länk hit

Som företagare har du ansvar för företagets verksamhet och risker och därför är det viktigt att skydda dess ekonomi och framtid om något oförutsett skulle hända. En företagsförsäkring innehåller flera olika försäkringar. Vilka försäkringar som ingår varierar mellan olika branscher och försäkringsbolag. En företagsförsäkring kan bland annat innehålla en ansvarsförsäkring som är aktuell om en kund kan skadas av din vara eller tjänst . Företagsförsäkringar inkluderar också ofta en rättsskyddsförsäkring som täcker kostnader om du hamnar i en tvist och en avbrottsförsäkring om verksamheten ligger nere vid ett driftstopp. Beroende på hur företaget ser ut, till exempel om företaget har anställd personal eller äger fastigheter, kan även andra försäkringar ingå.

Råd och tips innan du tecknar en företagsförsäkring

Kopiera länk hit

Fundera över vilka risker ditt företag har innan du tecknar en försäkring. Vilken utrustning, lager och inventarier finns? Hur stora ekonomiska konsekvenser skulle ett driftstopp medföra? Utsätter du dina kunder för någon risk? Ta hjälp av försäkringsbolagen och deras rådgivare. Deras uppgift är att sälja rätt försäkringsskydd och få nöjda kunder. Jämför gärna flera försäkringsbolag med varandra och se vad de kan erbjuda dig och din verksamhet. Det är viktigt att du som företagare uppfyller företagsförsäkringens villkor för att få ut rätt ersättning. Det kan till exempel handla om att ha godkända lås, första hjälpen-utrustning och ordentliga utrymningsvägar. Det är klokt att se över företagsförsäkringen med jämna mellanrum. Om företaget har ändrat inriktning eller utökat sin verksamhet är det viktigt att kontrollera att detta omfattas av den befintliga försäkringslösningen.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Bransch

En bransch är ett visst område för affärsverksamhet.

Inventarier

Inventarier är tillgångar som köps in och är avsedda att använda inom en verksamhet, exempelvis möbler, datorer eller förbrukningsmaterial.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Lager

Ett lager är osålda varor som köpts in och förvaras.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.