Efterbevakning

Med efterbevakning kan företag hålla fordringar aktuella genom att fortsätta skicka ut inkassokrav.

Ibland händer det att en kund inte betalar en faktura som ett faktura skickat ut. När betalningstiden löpt ut utan att fakturan betalats blir fakturan en förfallen fordran. Med andra ord har gäldenär en betalningsskuld där tiden löpt ut. Genom efterbevakning (en tjänst som olika företag erbjuder) bevakar ett externt företag din kunds ekonomiska situation. De skickar även ut påminnelser om att skulden fortfarande är obetald. Dessutom kan du genom efterbevakning få hjälp att skicka kravet vidare till Kronofogden som då övertar hanteringen av ärendet. En stor fördel med efterbevakning är att dina obetalda fordringar inte riskerar att falla i glömska. Gäldenärens ekonomiska situation kan när som helst förändras, och då är det viktigt att försöka driva in skulden på nytt vilken en efterbevakning hjälper till med.

Fortnox Finans efterbevakning

Kopiera länk hit

Fortnox tjänst efterbevakning innebär att vi bevakar din kunds betalningsförmåga och påminner kontinuerligt om att skulden är obetald. Fortnox kan även ta beslut om att skicka vidare kravet till inkasso och Kronofogden, som då tar över ärendet. När du går genom Fortnox för efterbevakning står vi för alla kostnader gällande bevakningen, till exempel avvikelsehantering som konkurs och skuldsanering.

Relaterade ord
Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

Inkasso

Inkasso är ett samlingsnamn för företag som driver in skulder.

Konkurs

Konkurs innebär när ett företag inte kan betala sina skulder och försätts i likvidation.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.