Inkasso

Inkasso är ett samlingsnamn för företag som driver in skulder.

Inkassoföretag driver in skulder

Kopiera länk hit

Om en faktura inte blivit betald kan ett inkassoföretag hjälpa till att driva in skulden. Inkassoföretaget tar över ärendet och ser till att betalningen sker. För att driva in pengarna skickar inkassoföretaget ut ett inkassokrav som extra påtryckning för att betalningen ska ske.

Vad är skillnaden mellan inkasso och Kronofogden?

Kopiera länk hit

Inkasso och Kronofogden ska inte förväxlas. Inkassoföretaget skickar ut inkassokrav som sedan skickas vidare till Kronofogden vid utebliven betalning. Om kravet går vidare till Kronofogden och betalningen fortfarande inte är genomförd går Kronofogden igenom vilka tillgångar företaget eller privatpersonen har. Kronofogden gör i detta fall en så kallad utmätning och fattar beslut om tillgångarna ska användas som betalning av skulden.

Relaterade ord
Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.