Gäldenär

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

En person som har en skuld till någon kallas för en gäldenär. Personen som har lånat ut pengar, själva långivaren, kallas för borgenär. Skulden som gäldenären är skyldig behöver nödvändigtvis inte vara pengar utan kan även vara varor och tjänster. Om gäldenären är skyldig pengar kallas hen för penninggäldenär och handlar det om varor och tjänster är begreppet naturagäldenär. Vanligtvis använder man de här begreppen när man beskriver en privatperson som lånat pengar hos banken. När ett företag har betalat i förskott, exempelvis en tjänst till ett annat företag, använder man sig alltså av begreppet naturagäldenär.

Gäldenären är skyldig borgenären

Kopiera länk hit

Nu när vi vet vad en gäldenär är kan det vara bra att även förtydliga vad en borgenär är för något. Borgenären är den som lånar ut pengarna, tjänsterna eller varorna. Ibland dyker det upp ett annat ord, borgensman. En borgensman är någon som går i god för att en person (gäldenär) kan betala tillbaka sin skuld till långivaren. Om gäldenären inte kan betala tillbaka skulden är det borgensmannen som måste betala skulden. En bank skulle exempelvis kunna kräva att gäldenären ska ha en borgensman som extra säkerhet vid ett lån. Då är borgensmannen ytterst ansvarig för att pengarna betalas tillbaka i rätt tid.

Viktiga begrepp för företagare

Kopiera länk hit

Att känna till begrepp som borgenär, borgensman och gäldenär är viktigt, särskilt om du själv driver företag . Det kan även vara bra att teckna olika typer av försäkringar, som en inkomstförsäkring. Då är företaget tryggat även om något oväntat skulle ske. Det finns även särskilda företagsförsäkringar som kan vara fördelaktiga att teckna, såsom egendoms-, ansvars-, rättsskydds- och avbrottsförsäkringar.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Borgenär

En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till en annan part.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.