Direktavkastning

Direktavkastning mäter avkastningen på en investering och används ofta i aktiesammanhang för utdelningens storlek i förhållande till aktiekursen.

Utdelning och direktavkastning

Kopiera länk hit

Direktavkastning är ett mått på hur mycket man tjänar på en investering . Det kan till exempel vara räntan på ett bankkonto eller hyresinkomsterna på en fastighet. Begreppet direktavkastning används också ofta i aktiesammanhang där direktavkastningen visar hur stor utdelningen är i förhållande till den aktuella kursen på aktien . Direktavkastning uttrycks som en procentsats på investeringens värde eller på det aktuella marknadsvärdet och räknas fram genom att utdelningen per aktie delas med priset per aktie. Detta betyder att ett företag som delar ut 10 kr när aktien är värd 200 kr får en direktavkastning på 5 % och om kursen på aktien skulle stiga till 400 kr blir direktavkastningen 2,5 %. En utdelning till aktieägare i ett företag tas från företagets eget kapital vilket betyder att värdet på företaget minskar med samma belopp. Ett företag kan välja att antingen återinvestera vinsten i företaget eller lämna utdelning till sina aktieägare.

Hög eller låg direktavkastning?

Kopiera länk hit

Om direktavkastningen är hög innebär detta att aktieägaren får en större utdelning på varje investerad krona. När ett företag med hög direktavkastning på sina aktier har ekonomiska problem kan det dock finnas en risk med en hög direktavkastning. Ägarna kommer att få en god utdelning på aktierna men det behöver inte betyda att det räcker för att täcka att aktierna sjunker i värde. Låt oss säga att direktavkastningen på en viss aktie är 3–5 %. Aktieägaren får då 3–5 kr på varje investerad hundralapp vilket får anses vara en bra avkastning i perioder med mycket lågt ränteläge (såsom stora delar av 2000-talet). Det är viktigt att hålla koll på företagets ekonomiska situation och på aktiekursen. Bolag med en hög direktavkastning under en längre period visar att det finns en uthållig lönsamhet vilket kan indikera att det är mindre riskfyllt att investera i aktier i det bolaget.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Eget kapital

Eget kapital är skillnaden mellan en verksamhets tillgångar och skulder.

Investering

En investering är en satsning som förväntas ge framtida avkastning.

Lönsamhet

Lönsamhet innebär att ett företags intäkter är större än dess kostnader. Lönsamhet kan beskrivas som företagets vinst.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.