Bolagsskatt

Bolagsskatt är en skatt som betalas på den vinst som ett aktiebolag genererar under ett räkenskapsår.

Bolagsskatten betalas varje månad som preliminärskatt

Kopiera länk hit

Vinsten som ett aktiebolag genererar under ett räkenskapsår beskattas med en bolagsskatt. Vid registreringen av ditt aktiebolag och i ansökan om godkännande för F-skatt uppger du företagets förväntade resultat . Dessa uppgifter ligger sedan till grund för hur stor preliminärskatt du ska betala in per månad. Om du ser att omsättningen blir högre än vad du har angett i din ansökan om F-skatt så kan du ändra detta genom att uppge de nya uppgifterna i en preliminär inkomstdeklaration . På så sätt undviker du risken att behöva betala kvarskatt om preliminärskatten är lägre än den slutliga skatteberäkningen. Om din omsättning blir lägre än vad du ursprungligen angivit så innebär de nya rapporterade uppgifterna att din preliminära inkomstskatt kommer att sänkas.

Så hög är bolagsskatten

Kopiera länk hit

Från och med år 2021 ligger bolagsskatten på 20,6 % vilket är en minskning från föregående två år då bolagsskatten låg på 21,4 %. Att räkna ut ett aktiebolags resultat och vinst kräver omfattande beräkningar där ett stort antal faktorer spelar in. Exempel på sådana faktorer är olika bokslutsdispositioner såsom avsättningar, nedsättningar och vissa avdrag.

Bolagsskatt i ett historiskt perspektiv

Kopiera länk hit

Skattesatsen har stadigt minskat sedan 1980-talet då bolagsskatten låg på hela 52 %. Därutöver kunde de riktigt stora företagen ytterligare beskattas med en särskild vinstdelningsskatt som hade syftet att finansiera löntagarfonderna. Med denna extra beskattning kunde vissa aktiebolag betala hela 57 % i total bolagsskatt. Anledningen till att skatterna kunde vara så höga var de då gällande generösa reglerna för avdrag vid investeringar. År 1990 gjordes en omfattande skatteomläggning som har blivit benämnd som århundradets skattereform. Då sänktes bolagsskatten med hela 22 procentenheter för att landa på endast 30 %. Samtidigt slopades den särskilda vinstdelningsskatten. Det som gjorde dessa skattelättnader möjliga var att reglerna för de generösa avdragen samtidigt åtstramades.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

F-skatt

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.