Affärsjuridik

Affärsjuridik avser lagar, tolkningar och tillämpningar som juridiskt rör företag och privatpersoner.

Affärsjuridik – ett företagets förhållande till lagar och regler

Kopiera länk hit

Affärsjuridik avser lagar och regler som berör företag och privata personer och är en del av civilrätten. Det finns ingen statlig aktör inom affärsjuridik. Detta innebär att påföljden vid tvister inte är fängelse, om det inte har begåtts en handling som uppfyller förutsättningarna för ett brottmål.

Olika områden inom affärsjuridik

Kopiera länk hit

Både stora och små företag kommer i kontakt med affärsjuridiska frågor. Affärsjuridik kan till exempel handla om arbetsrätt och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan vara allt från anställningar, avsked och uppsägningar till frågor om kollektivavtal . Avtalsrätt är ett annat område inom affärsjuridiken som handlar om avtalsfrågor och avtalstolkningar.

Andra områden inom affärsjuridiken är associationsrätt som rör frågor om aktiebolag, till exempel hur aktiebolag bildas och hur bolagsstämmor och bolagsordningar fungerar, men också om andra associationsformer som enskilda företag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. Affärsjuridik kan också behandla entreprenadsrätt, fastighetsrätt, företagsbeskattning, företagsöverlåtelser, skadeståndsrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, miljörätt och offentlig upphandling .

En affärsjurist

Kopiera länk hit

Den som behöver hjälp med en fråga inom affärsjuridik bör vända sig till en affärsjurist. En duktig affärsjurist har kunskap och erfarenhet inom både juridik och ekonomi och kan analysera och hitta lösningar för juridiska hinder och samtidigt bedöma vilka ekonomiska effekter ett juridiskt beslut får. Ett företag kan till exempel rådfråga en affärsjurist vid större affärsbeslut som företagsförvärv och företagsöverlåtelser eller ta hjälp av en affärsjurist vid en eventuell konflikt. Många affärsjurister fördjupar sig inom ett specifikt område inom affärsjuridiken, men det finns också allmänt praktiserande affärsjurister. En affärsjurist är i motsats till bolagsjuristen inte anställd av företaget som behöver juridisk hjälp. En affärsjurist kan vara egenanställd eller arbeta på en större advokatbyrå.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Arbetsrätt

Arbetsrätten är den del av lagstiftningen som styr och reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Bolagsordning

En bolagsordning är ett aktiebolags regelverk som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för verksamheten.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en slags överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare för att sätta gränser för vilka villkor som får gälla på en arbetsplats.

Offentlig upphandling

Den process som offentliga organisationer använder för att genomföra sina inköp kallas för offentlig upphandling och omfattas av upphandlingslagarna.